Kreda biedt in haar educatiecentrum aan de Heereweg in Lisse wekelijks een keur van taallessen en taalgerelateerde bijeenkomsten voor allerlei doelgroepen. Zo worden er voor werkenden op weekdagen ´s avonds lessen Nederlands gegeven op vier verschillende niveaus, die uiteindelijk moeten resulteren in het behalen van een deelcertificaat, een inburgerings- of staatsexamen. Overdag bieden wij intensieve taalcursussen voor mensen die moeten of willen inburgeren. Voor werkgevers bestaat tevens de mogelijkheid een cursus op locatie te laten geven. Ook is er de mogelijkheid lessen Engels en Pools te volgen.

Voor kinderen tussen de 4 en 13 jaar heeft Kreda de Weekendschool Nederlands op zaterdag. Basisschoolleerlingen krijgen extra ondersteuning bij het leren van Nederlands, zodat zij zich de taal sneller eigen maken en beter op school kunnen functioneren.

De Poolse School Bollenstreek is er voor kinderen uit (gemengde) Poolse gezinnen. Zij kunnen hier kennismaken met de taal en cultuur van hun land van herkomst. De Poolse school wordt eveneens op zaterdag georganiseerd voor kinderen van 4 tot 13 jaar, verdeeld in vier leeftijdsgroepen. Op school hebben wij een Poolse bibliotheek. Bovendien worden er excursies naar de openbare bibliotheek georganiseerd en voorleesmomenten aangeboden.
Op vrijdagochtend tenslotte is er de Moeder & Kindclub, de mogelijkheid voor moeders met heel jonge kinderen om elkaar te ontmoeten en voor deze doelgroep belangrijke kwesties te bespreken en ervaringen uit te wisselen.