In eerste opzet was Kreda vooral bedoeld voor kinderen. Door de kinderen van, in het begin met name Poolse, migranten te ondersteunen met extra lessen Nederlandse taal kunnen zij de taalbarrière doorbreken en zich makkelijker bewegen in hun nieuwe omgeving. De omgang met eveneens anderstalige leeftijdgenoten vergroot hun zelfvertrouwen en leidt vaak tot nieuwe vriendschappen. Natuurlijk dragen deze lessen ook bij tot betere prestaties op hun Nederlandse school.

Voor kinderen uit gemengde Pools-Nederlandse gezinnen of kinderen uit Poolse gezinnen die in Nederland zijn geboren is de Poolse School Bollenstreek bedoeld. Hier maakt uw kind kennis met de taal en de cultuur en gewoontes van het land van herkomst, Polen in dit geval.

Op vrijdagochtend tenslotte is er de Moeder & Kindclub, de mogelijkheid voor moeders met heel jonge kinderen om elkaar te ontmoeten en voor deze doelgroep belangrijke kwesties te bespreken en ervaringen uit te wisselen.

Wilt u uw kind voor één van de activiteiten voor kinderen inschrijven? Klik dan op dit inschrijfformulier, vul het in en verzend het.