Kreda ontplooit een aantal activiteiten om haar doelstelling – migranten in de Bollenstreek ondersteuning te bieden bij het vinden van hun plaats in de Nederlandse samenleving – te bereiken. In de eerste plaats is Kreda in Lisse zowel een ontmoetingsplek als een educatief centrum. Daar worden taal- en inburgeringscursussen aangeboden, maatschappelijke projecten georganiseerd en aandacht besteed aan sociale ondersteuning. Zo is er op vrijdagochtend een Moeder & Kind club, waar moeders van heel jonge kinderen elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen.

Daarnaast organiseren we, zowel in Lisse als landelijk, informatiebijeenkomsten over onderwijs en opvoeding, diverse workshops en conferenties voor ouders, leerlingen en onderwijsgevenden onder andere over tweetaligheid. Ons mentorennetwerk biedt brede ondersteuning, voorlichting en expertise, bemiddeling, hulp bij schoolkeuze en schooladvies aan docenten en ouders voor wat betreft het onderwijs aan anderstalige leerlingen.

Voor de kinderen, een zeker zo belangrijke doelgroep als de volwassenen, is er de Weekendschool Nederlands. Ook is er de Poolse School Bollenstreek, waar kinderen met een Poolse achtergrond, in het weekend lessen Poolse taal en cultuur, geschiedenis, enz. krijgen.
En natuurlijk worden allerlei feestelijke gebeurtenissen en feestdagen gevierd.