Met veel enthousiasme spant Kreda zich in om migranten maatschappelijk actief te maken. Actief deelnemen aan de maatschappij bevordert niet alleen de taalverwerving, maar ook de saamhorigheid in de lokale gemeenschap. De activering is gericht op (nieuwe) migranten met geen of weinig taalkennis (taalniveau A0-A2).

Het activeringstraject duurt 6 maanden en omvat 3 onderdelen:

Projectgroep
In groepsverband worden persoonlijke talenten en kwaliteiten geïdentificeerd. Zo leren de cursisten kansen te transformeren in succesvolle acties in de praktijk.

Projectactiviteiten
De deelnemers voeren in groepsverband verschillende projecten uit. Dit onderdeel wordt afgesloten met één groot evenement.

Individuele coaching (POP), ten behoeve van de optimale, persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer.