Het taalcoaching-traject van Kreda helpt de cursisten met het opdoen van specifieke taalvaardigheden. Het biedt taalverdieping en taalondersteuning en kan dus gevolgd worden naast het reguliere inburgeringstraject (niveau A0 – A2).

Het op de praktijk gerichte traject duurt van 6 tot 12 maanden en omvat 3 onderdelen:

Taaltraining
Ontwikkeling van specifieke deelvaardigheden zoals uitspraak, conversatie, schriftelijke communicatie en begrijpend lezen.

Open leercentrum ten behoeve van huiswerkondersteuning en extra hulp of uitleg.

Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) ten behoeve van optimale (taal)ontwikkeling van de deelnemers.