Andere diensten

Speciaal voor niet-Europese migranten is Kreda onlangs gestart met enkele nieuwe projecten. Eind maart 2017 is begonnen met trainingen sociale activering en verdere ontwikkeling van taalvaardigheid Nederlands, zodat ook deze migranten geholpen worden een plaats te vinden in de Nederlandse maatschappij en bijgestaan worden op hun weg naar de Nederlandse arbeidsmarkt.

Taalcoaching

Het taalcoaching-traject van Kreda helpt de cursisten met het opdoen van specifieke taalvaardigheden. Het biedt taalverdieping en taalondersteuning en kan dus gevolgd worden naast het reguliere inburgeringstraject (niveau A0 – A2).

Het op de praktijk gerichte traject duurt van 6 tot 12 maanden en omvat 3 onderdelen:

Taaltraining
Ontwikkeling van specifieke deelvaardigheden zoals uitspraak, conversatie, schriftelijke communicatie en begrijpend lezen.

Open leercentrum ten behoeve van huiswerkondersteuning en extra hulp of uitleg.

Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) ten behoeve van optimale (taal)ontwikkeling van de deelnemers.

Sociale activering

Met veel enthousiasme spant Kreda zich in om migranten maatschappelijk actief te maken. Actief deelnemen aan de maatschappij bevordert niet alleen de taalverwerving, maar ook de saamhorigheid in de lokale gemeenschap. De activering is gericht op (nieuwe) migranten met geen of weinig taalkennis (taalniveau A0-A2).

Het activeringstraject duurt 6 maanden en omvat 3 onderdelen:

Projectgroep
In groepsverband worden persoonlijke talenten en kwaliteiten geïdentificeerd. Zo leren de cursisten kansen te transformeren in succesvolle acties in de praktijk.

Projectactiviteiten
De deelnemers voeren in groepsverband verschillende projecten uit. Dit onderdeel wordt afgesloten met één groot evenement.

Individuele coaching (POP), ten behoeve van de optimale, persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer.

Werkervaring

Mensen, die vrijwilligerswerk op hun eigen opleidingsniveau of in hun interessegebied verrichten, zijn meer gemotiveerd om zich ook op de arbeidsmarkt te oriënteren. Daarom hebben wij bij Kreda werkervaringsplaatsen, die het potentieel van veel migranten aanspreken en stimuleren. Het traject is geschikt voor migranten met taalkennis op minimaal A2 niveau. Het traject duurt 6 maanden en omvat de volgende onderdelen.

Vrijwilligerswerkplek
In groepsverband worden persoonlijke talenten en kwaliteiten geïdentificeerd. Zo leren de cursisten kansen te transformeren in succesvolle acties in de praktijk. Er wordt een keuze geboden tussen ERVA OGO (opvoeding, gezondheid en opleiding) en ERVA WERK (arbeidsmarkt).

Individuele coaching (POP), ten behoeve van de optimale, persoonlijke ontwikkeling van de vrijwilliger.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven stuur ons email.