Educatiecentrum bollenstreek

Kreda biedt in haar educatiecentrum aan de Heereweg in Lisse wekelijks een keur van taallessen en taalgerelateerde bijeenkomsten voor allerlei doelgroepen. Zo worden er voor werkenden op weekdagen ´s avonds lessen Nederlands gegeven op vier verschillende niveaus, die uiteindelijk moeten resulteren in het behalen van een deelcertificaat, een inburgerings- of staatsexamen. 

Taalcursussen

Kennis van de taal van het land van bestemming is voor migranten van levensbelang. Zonder enige praktische kennis van de taal kunnen nieuwe bewoners niet meedoen in onze samenleving. Ze maken minder makkelijk contact, hebben minder kans om werk te vinden en kunnen hun talenten niet benutten in hun nieuwe land.

Lees verder

Inburgeringscursussen

De inburgerings- en taalcursussen Nederlands zijn bedoeld voor personen, die een inburgeringsexamen moeten afleggen om hun verblijfsvergunning te kunnen behouden of om zich te laten naturaliseren, om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen.

Lees verder

Voor kinderen

In eerste opzet was Kreda vooral bedoeld voor kinderen. Door de kinderen van, in het begin met name Poolse, migranten te ondersteunen met extra lessen Nederlandse taal kunnen zij de taalbarrière doorbreken en zich makkelijker bewegen in hun nieuwe omgeving. De omgang met eveneens anderstalige leeftijdgenoten vergroot hun zelfvertrouwen en leidt vaak tot nieuwe vriendschappen. Natuurlijk dragen deze lessen ook bij tot betere prestaties op hun Nederlandse school.

 

Lees verder