Onderwijsinformatie

Op deze pagina staan links naar documenten over onderwijs en opvoeding. Alle documenten zijn in het Pools. Voor informatie in het Engels over onderwijssystemen in de Europese Unie verwijzen wij u graag naar de website van het Eurydice netwerk.

Programma Mentor

Het Mentorprogramma zet zich ervoor in Poolse leerlingen in Nederland te laten slagen. 
Sinds 2013 biedt ons netwerk van mentoren Poolse leerlingen, hun ouders en docenten professionele en structurele ondersteuning tijdens het onderwijs aan scholen in Nederland, maar ook na hun eventuele terugkeer naar Polen.

Wat voor ons vooral belangrijk is:

-de veiligheid van de leerling
-optimale ontwikkeling
-goede resultaten
-wederzijds begrip

Onze mentoren zijn tweetalig en vooral lokaal actief. Ze zijn getraind in het bieden van competente hulp en bemiddeling tussen de verschillende belanghebbenden ouders, leerlingen en docenten. Daarbij houden zij rekening met ethische, morele aspecten enmet de rechten van het kind.

Een mentor kan leerlingen en hun ouders:

-uitleggen hoe het Nederlandse schoolsysteem is georganiseerd;
-helpen op belangrijke momenten van de schoolcarrière van uw kind (bij het inschrijven voor een school, doubleren van klassen, overgang naar de volgende klas,
-bepaling van de capaciteiten van de leerling, maar ook bij de schoolkeurze, problemen, erkenning van een diploma, enz.);
-adviezen geven over tweetaligheid;
-informatie verstrekken over specialistische hulp;
-ondersteunen en bemiddelen bij de communicatie met de school.


Scholen, gemeentes en andere organisaties kunnen een mentor vragen:

-de structuur van het Poolse schoolsysteem uit te leggen en welke rol een Poolse afkomst kan spelen ten opzichte van de school en in het gedrag van de leerling;
-te bemiddelen in moeilijke situaties;
-raad te geven hoe om te gaan met tweetaligheid;
-te helpen bij gesprekken met ouders;
-informatiebijeenkomsten te organiseren voor ouders over het Nederlandse onderwijssysteem en ook, als daarvoor belangstelling is, over het onderwijssysteem in Polen;
-deel te nemen aan activiteiten, die tot doel hebben Poolse leerlingen in Nederland te steunen.

Word ook mentor!
Neem, als je mentor wilt worden contact op met Stichting Kreda: info@kreda.nl

Contact opnemen met een mentor
De lijst van door ons erkende mentoren wordt regelmatig bijgewerkt. Om contact te leggen met een mentor in de buurt kun je een mail sturen aan: info@kreda.nl

Meer informatie
Neem voor meer informatie over Kreda's Programma Mentor, voor informatie over de Nederlandse en Poolse onderwijssystemen en voor ondersteuning van een mentor contact op met het kantoor van Kreda, te bereiken van maandag t/m vrijdag van 9.30 - 13.30 uur, 
info@kreda.nl, T 31(0) 657 642 023

Conferentie "Het begrip tweetaligheid"

In 2018 heeft Stichting Kreda voor de 5e keer alweer een Conferentie georganiseerd over "Het begrip tweetaligheid", over twee- en meertaligheid bij kinderen in het Nederlands onderwijs. Het hoofdthema van deze vijfde editie was 'Onderwijs in de moedertaal: recht van het kind?' Evenals in voorgaande jaren maakten wij weer dankbaar gebruik van de gastvrijheid van het Hofstad Lyceum in Den Haag. De conferentie heeft plaatsgehad in de aula van het lyceum op woensdag 21 november 2018.