Voor kinderen

In eerste opzet was Kreda vooral bedoeld voor kinderen. Door de kinderen van, in het begin met name Poolse, migranten te ondersteunen met extra lessen Nederlandse taal kunnen zij de taalbarrière doorbreken en zich makkelijker bewegen in hun nieuwe omgeving. De omgang met eveneens anderstalige leeftijdgenoten vergroot hun zelfvertrouwen en leidt vaak tot nieuwe vriendschappen. Natuurlijk dragen deze lessen ook bij tot betere prestaties op hun Nederlandse school.

Voor kinderen uit gemengde Pools-Nederlandse gezinnen of kinderen uit Poolse gezinnen die in Nederland zijn geboren is de Poolse School Bollenstreek bedoeld. Hier maakt uw kind kennis met de taal en de cultuur en gewoontes van het land van herkomst, Polen in dit geval.

Op vrijdagochtend tenslotte is er de Moeder & Kindclub, de mogelijkheid voor moeders met heel jonge kinderen om elkaar te ontmoeten en voor deze doelgroep belangrijke kwesties te bespreken en ervaringen uit te wisselen.

Wilt u uw kind voor één van de activiteiten voor kinderen inschrijven? Klik dan op dit inschrijfformulier, vul het in en verzend het.

Moeder & Kind Club

Alle migrantenmoeders met baby’s of peuters tot 4 jaar zijn welkom op de bijeenkomsten van onze Moeder en Kind Club.

Bij de Moeder & Kind Club kunnen de kinderen samen spelen, spelletjes doen, knutselen. Voor moeders is dit de mogelijkheid bij uitstek om andere moeders in dezelfde situatie te leren kennen en met elkaar informatie uit te wisselen. Regelmatig wordt er tijdens de Moeder en Kind Club ook een kwestie behandeld, die juist voor deze groep migranten belangrijk en interessant is.

Poolse moeders met baby’s of peuters tot 4 jaar zijn van harte welkom op de bijeenkomsten van onze Moeder en Kind Club. De Moeder & Kind Club vindt iedere vrijdag plaats van 10-12 uur (met uitzondering van de schoolvakanties en feestdagen) bij Kreda in Lisse

Sinds oktober 2018 is er ook een Moeder & Kind Club voor Arabisch sprekende moeders met baby's of peuters tot 4 jaar op vrijdagmiddag van 12.30-14.30.

Geïnteresseerd? Bel of mail voor meer informatie en aanmelding naar Kreda: 
T 06 5764 2023 (maandag-vrijdag van 09:30 tot 13:30), M [email protected].

Weekendschool Nederlands

Door de kinderen van migranten te ondersteunen met extra lessen Nederlandse taal kunnen zij de taalbarrière doorbreken en zich makkelijker bewegen in hun nieuwe omgeving. De omgang met eveneens anderstalige leeftijdgenoten vergroot hun zelfvertrouwen en leidt vaak tot nieuwe vriendschappen. Natuurlijk dragen deze lessen ook bij tot betere prestaties op hun Nederlandse school.

De lessen van de Weekendschool Nederlands zijn bestemd voor leerlingen die onder de leerplicht vallen in het Nederlandse onderwijs, de leeftijdsgroep op de basisschool van 4-12 jaar.

Veel aandacht wordt besteed aan de vergroting en verbetering woordenschat. Tijdens de drie uur durende lessen maken de leerlingen zelfstandig en in leeftijdsgroepjes oefeningen. Ook wordt er individuele begeleiding gegeven. 

De lessen vinden om de andere zaterdag plaats – afwisselend met de Poolse School Bollenstreek - met uitzondering van de schoolvakanties en feestdagen.

Geïnteresseerd? Bel of mail voor meer informatie en aanmelding naar Kreda: 06 5764 2023 (maandag-vrijdag 09:30 tot 13:30), [email protected].

Bibliotheek

De leesprestaties van kinderen gaan enorm vooruit als zij iedere dag lezen of worden voorgelezen! Hun woordenschat en leesvaardigheid groeien direct. Door de kennis die ze opdoen uit boeken, vergroten ze ook hun wereld. Met een hoger leesniveau worden andere vakken ook toegankelijker. Dat leidt tot betere schoolprestaties en kinderen kunnen hun talent beter ontwikkelen. Lezen is van belang voor alles wat je wilt bereiken in het leven. Stichting Kreda bied de kinderen en hun ouders de mogelijkheid om ook Poolse boeken te lenen. Bij Kreda hebben we een schoolbibliotheek. Wij werken samen met de Bibliotheek Bollenstreek en in de vestiging in Sassenheim staat een deel van onze collectie kinderboeken. Wij nodigen kinderen en ouders uit om mee te doen aan verschillende activiteiten in de bibliotheek. De Poolse boeken kopen wij gedeeltelijk zelf, een deel krijgen wij van sponsoren.

Bovendien wordt er door Kreda hard aan gewerkt de openbare bibliotheken in de regio meer bekendheid te geven onder de migranten. Belangrijk om te weten in dat opzicht is, dat in Nederland het gebruik van de openbare bibliotheek voor kinderen tot 16 jaar gratis is. In Kreda-verband worden er uitstapjes georganiseerd naar een openbare bibliotheek in de buurt om de kinderen en hun ouders met het gebruik van de openbare bibliotheek vertrouwd te maken. Het spreekt vanzelf, dat de bibliotheek een grote bijdrage kan leveren aan taalverwerving en maatschappelijke integratie.

Tenslotte ijvert Kreda er ook voor een kleine collectie poolstalige kinder- en jeugdboeken beschikbaar te krijgen in de diverse openbare bibliotheken in de Bollenstreek.

Geïnteresseerd? Bel of mail voor meer informatie en aanmelding naar Kreda: 06 5764 2023 (maandag-vrijdag van 9:30 tot 13:30), [email protected].

Poolse School Bollenstreek

De Poolse School Bollenstreek heeft als doel kinderen met een Poolse achtergrond kennis te laten maken met de Poolse taal en de Poolse cultuur.

Wanneer kinderen de taal van (een van) hun ouders kunnen gebruiken is dat goed voor een beter begrip over hun achtergrond en natuurlijk helpt het in de contacten met de in Polen wonende familie. Ook voor hun toekomst is het altijd een voordeel meer begrip en kennis van een tweede taal en cultuur te hebben. Tenslotte is het prettig voor hen om tijd door te brengen met andere kinderen in eenzelfde soort situatie.

De lessen van de Poolse School zijn bestemd voor leerlingen die onder de leerplicht vallen in het Nederlandse onderwijs, de leeftijdsgroep van de basisschool, van 4-12 jaar.

Er wordt tijdens de lessen Poolse taal en cultuur veel gebruikgemaakt van nieuwe media. Ook is er plaats voor creativiteit en voor educatief spel.Tijdens de drie-uur-durende lessen doorlopen de leerlingen een geïntegreerd programma waarin de Poolse taal, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en elementen van traditie en cultuur aan bod komen. De school maakt gebruik van Poolse lesmethodes, o.a.: "Elementarz dla Najm?odszych", "Nasz Elementarz", "Lokomotywa". Bovendien nemen onze leerlingen deel aan het Poolse poëziefestival, “Wierszowisko”, dat jaarlijks voor Poolse kinderen in Nederland wordt georganiseerd.

De lessen vinden om de andere zaterdag plaats – afwisselend met de Weekendschool Nederlands - met uitzondering van de schoolvakanties en feestdagen.

U kunt uw kind opgeven voor de Poolse school door het Inschrijfformulier in te vullen en te verzenden. 

Geïnteresseerd? Bel of mail voor meer informatie en aanmelding naar Kreda: 06 5764 2023 (maandag-vrijdag van 9:30 tot 13:30), [email protected].