Fundacja Kreda oferuje migrantom w Holandii wsparcie w ich karierze szkolnej i zawodowej, wpływa na poprawę jakości ich życia oraz zwiększa ich niezależność i więzi społeczne. 

Nie stosujemy regularnych godzin pracy biura, ponieważ głównie pracujemy z domu.

Informacje i zapisy na nasze zajęcia przez: info@kreda.nl

 

 

 

Od wielu lat Kreda jest świetnym i zaufanym partnerem Ambasady RP W Hadze. Wszystkie wspólne projekty kończyły się sukcesem i były bardzo pożyteczne. Mam nadzieję, że i w przyszłości będziemy mogli współpracować.

Renata Kowalska
Konsul Generalny w Hadze

Pragnę wyrazić ogromną wdzięczność oraz podziękowania za pomoc udzieloną mi przez Mentora z Kredy. Porada była niezwykle profesjonalna, dostarczyła mi fachowej porady opartej na przepisach Ministerstwa Edukacji.

Dorota Ciastek

Rodzic

DLA DOROSŁYCH

Kursy języka niderlandzkiego.

Kursy języka angielskiego.

Kursy języka polskiego dla Holendrów.

 

Czytaj dalej

DLA DZIECI

Zajęcia dodatkowe z języka niderlandzkiego jako wsparcie językowe dla polskich dzieci uczących się w holenderskich szkołach.

Sobotnia Szkoła Polska dla dzieci polskiego pochodzenia, podtrzymująca znajomość języka ojczystego i polskiej kultury. 

Klub Mamy i Malucha dla polskich rodziców małych dzieci.

Czytaj dalej

DORADZTWO EDUKACYJNE

Szkolenia, doradztwo i pośredniczenie w sprawach związanych z edukacją i wychowaniem dla polskich rodziców i holenderskich nauczycieli.

Badania dotyczące różnic w systemach szkolnictwa oraz w wychowaniu między Polską a Holandią oraz szkolenia dla szkół i innych organizacji pomocowych.

Warsztaty dla młodzieży.

Czytaj dalej

DLA FIRM

Kursy niderlandzkiego dla firm.

Kursy komunikacji dla organizacji nastawionych na współpracę z Polakami.

Kursy i treningi zwiększające szanse na holenderskim rynku pracy.

Kursy językowo- zawodowe.

Czytaj dalej

Informujemy, że Stichting Kreda otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Kwota dotacji w 2023r.:40 tys. PLN brutto. Kwota dotacji w 2024r.:40 tys. PLN brutto. Zadanie publiczne Wsparcie struktur organizacji polonijnych w Belgii, Holandii i Niemczech polega na pomocy organizacjom polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, gratyfikacji wolontariuszy, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.