Fundacja Kreda

oferuje migrantom w Holandii
wsparcie w ich karierze szkolnej i zawodowej,
wpływa na poprawę jakości ich życia za granicą
oraz zwiększa ich niezależność i więzi społeczne. 

 
Polityka Kredy odnośnie wirusa Corona:
Do końca tego roku szkolnego wszystkie zajęcia w naszej siedzibie w Lisse sa odwołane. Biuro jest nieczynne.
Można się z nami kontaktować poprzez nr tel. 0657 64 20 23. oraz adres E-mail: info@kreda.nl  

 

Od wielu lat Kreda jest świetnym i zaufanym partnerem Ambasady RP W Hadze. Wszystkie wspólne projekty kończyły się sukcesem i były bardzo pożyteczne. Mam nadzieję, że i w przyszłości będziemy mogli współpracować.

Renata Kowalska
Konsul Generalny w Hadze

Pragnę wyrazić ogromną wdzięczność oraz podziękowania za pomoc udzieloną mi przez Mentora z Kredy. Porada była niezwykle profesjonalna, dostarczyła mi fachowej porady opartej na przepisach Ministerstwa Edukacji.

Dorota Ciastek

Rodzic

DLA DOROSŁYCH

Kursy języka niderlandzkiego i angielskiego dla migrantów i języka polskiego dla Holendrów.

Kursy języka i integracyjne (inburgering) oraz przygotowanie do egzaminów państwowych.

Czytaj dalej

DLA DZIECI

Zajęcia dodatkowe z języka niderlandzkiego jako wsparcie językowe dla polskich dzieci uczących się w holenderskich szkołach.

Sobotnia Szkoła Polska dla dzieci polskiego pochodzenia, podtrzymująca znajomość języka ojczystego i polskiej kultury. 

Klub Mamy i Malucha dla polskich rodziców małych dzieci.

Czytaj dalej

DORADZTWO EDUKACYJNE

Szkolenia, doradztwo i pośredniczenie w sprawach związanych z edukacją i wychowaniem dla polskich rodziców i holenderskich nauczycieli.

Badania dotyczące różnic w systemach szkolnictwa oraz w wychowaniu między Polską a Holandią oraz szkolenia dla szkół i innych organizacji pomocowych.

Warsztaty dla młodzieży.

Czytaj dalej

DLA FIRM

Kursy niderlandzkiego dla firm.

Kursy komunikacji dla organizacji nastawionych na współpracę z Polakami.

Kursy i treningi zwiększające szanse na holenderskim rynku pracy.

Kursy językowo- zawodowe.

Czytaj dalej