Fundacja Kreda oferuje migrantom w Holandii wsparcie w ich karierze szkolnej i zawodowej, wpływa na poprawę jakości ich życia oraz zwiększa ich niezależność i więzi społeczne. 

Nie stosujemy regularnych godzin pracy biura, ponieważ głównie pracujemy z domu.

Informacje i zapisy na nasze zajęcia przez: info@kreda.nl

 

 

 

DLA DOROSŁYCH

Kursy języka niderlandzkiego.

Kursy języka angielskiego.

Kursy języka polskiego dla Holendrów.

 

Czytaj dalej

DLA DZIECI

Zajęcia dodatkowe z języka niderlandzkiego jako wsparcie językowe dla polskich dzieci uczących się w holenderskich szkołach.

Sobotnia Szkoła Polska dla dzieci polskiego pochodzenia, podtrzymująca znajomość języka ojczystego i polskiej kultury. 

Klub Mamy i Malucha dla polskich rodziców małych dzieci.

Czytaj dalej

DORADZTWO EDUKACYJNE

Szkolenia, doradztwo i pośredniczenie w sprawach związanych z edukacją i wychowaniem dla polskich rodziców i holenderskich nauczycieli.

Badania dotyczące różnic w systemach szkolnictwa oraz w wychowaniu między Polską a Holandią oraz szkolenia dla szkół i innych organizacji pomocowych.

Warsztaty dla młodzieży.

Czytaj dalej

DLA FIRM

Kursy niderlandzkiego dla firm.

Kursy komunikacji dla organizacji nastawionych na współpracę z Polakami.

Kursy i treningi zwiększające szanse na holenderskim rynku pracy.

Kursy językowo- zawodowe.

Czytaj dalej

Informujemy, że Stichting Kreda otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Kwota dotacji w 2023r.:40 tys. PLN brutto. Kwota dotacji w 2024r.:40 tys. PLN brutto. Zadanie publiczne Wsparcie struktur organizacji polonijnych w Belgii, Holandii i Niemczech polega na pomocy organizacjom polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, gratyfikacji wolontariuszy, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.