Fundacja Kreda oferuje migrantom w Holandii
wsparcie w ich karierze szkolnej i zawodowej,
wpływa na poprawę jakości ich życia za granicą
oraz zwiększa ich niezależność i więzi społeczne.

Od wielu lat Kreda jest świetnym i zaufanym partnerem Ambasady RP W Hadze. Wszystkie wspólne projekty kończyły się sukcesem i były bardzo pożyteczne. Mam nadzieję, że i w przyszłości będziemy mogli współpracować.

Renata Kowalska
Konsul Generalny w Hadze

DLA DOROSŁYCH

Kursy języka niderlandzkiego i angielskiego dla migrantów i języka polskiego dla Holendrów. Kursy języka i integracyjne (inburgering) oraz przygotowanie do egzaminów państwowych.

Czytaj dalej

DLA DZIECI

NOWOŚĆ! Zajęcia dodatkowe z języka niderlandzkiego jako wsparcie językowe dla polskich dzieci w Holandii. Weekendowa Szkoła Polska dla dzieci polskiego pochodzenia, podtrzymująca znajomość języka ojczystego i polskiej kultury. Klub Mamy i Malucha dla rodziców małych dzieci (po polsku i po arabsku).

Czytaj dalej

DORADZTWO EDUKACYJNE

Szkolenia, doradztwo i pośredniczenie w sprawach związanych z wychowaniem i edukacją przeznaczone dla polskich rodziców i holenderskich nauczycieli. Szkolenia i badania dotyczące różnic w systemach szkolnictwa między Polską a Holandią przeznaczone dla szkół i innych organizacji pomocowych.

Warsztaty dla młodzieży.

Czytaj dalej

DLA FIRM

Kursy niderlandzkiego dla firm. Kursy komunikacji dla organizacji nastawionych na współpracę z Polakami. Kursy i treningi zwiększające szanse na holenderskim rynku pracy. Kursy językowo- zawodowe.

Czytaj dalej

Agenda

Agenda

 

Nowa oferta kursów od września 2019

Nowa oferta kursów: język niderlandzki, angielski i polski tutaj

Nowa oferta kursów integracyjnych (inburgering) tutaj

Zapisy ruszyły 1 lipca!

Zakończenie roku szkolnego

Zdjęcia tutaj