KREDA DLA DOROSŁYCH

Kursy języka niderlandzkiego w Kredzie są świetnym sposobem poprawiania komunikacji z Holendrami i krokiem w kierunku dalszego życia w Holandii, które dotyczy różnych aspektów takich jak studia, mieszkanie, praca, życie towarzyskie. Dla różnych grup: pracujących, szukających pracy, rodziców z dziećmi, osób studiujących, osób zobowiązanych do ukończenia kursów integracyjnych (inburgering) Kreda przygotowała swoją ofertę. Nasze kursy bazują na poziomach znajomości języka opisanych w  Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) i spełniają kryteria organizacji Blik op Werk. Osoby zobowiązane do ukończenia kursów integracyjnych (inburgering) mogą wystapić o pożyczkę z DUO.

Obok regularnych zajęć nasi kursanci mogą bezpłatnie korzystać  z pomocy coacha, ktory wspiera zarówno naukę języka, jak również pomaga w sprawach natury socjalnej.

Organizujemy też kursy języka angielskiego i polskiego.

Dla osób zobowiązanych do egzaminu integracyjnego (inburgeringsexamen) w celu uzyskania holenderskiego obywatelstwa mamy kursy Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)  oraz Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).

Kreda oferuje także kursy nastawione na zwiększanie szans migrantów na holenderskim rynku pracy oraz kursy dla firm w celu wzmocnienia komunikacji w otoczeniu zawodowym.

KURSY JĘZYKOWE

Oferta kursów zawiera krótkie i długie kursy języka niderlandzkiego i angielskiego dla migrantów oraz języka polskiego dla Holendrów, kursy przygotowujące do egzaminów państwowych i coaching. 

Naszymi klientami są migranci z UE (głównie Polacy), osoby zobowiązane do ukończenia kursów integracyjnych (inburgering), pracujący i poszukujący pracy, przedsiębiorcy, rodzice wychowujący dzieci w Holandii i osoby chcące rozpocząć studia, ale też firmy, instytucje państwowe i pomocowe.

Czytaj dalej >

KURSY INTEGRACYJNE (INBURGERING)

Kursy integracyjne w Kredzie przeznaczone są dla osób zobowiązanych do posiadania pozwolenia na pobyt w Holandii lub starających się o holenderskie obywatelstwo.

Oferta zawiera krótkie i długie kursy języka niderlandzkiego oraz przedmioty: Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) i Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) , a także przygotowanie do egzaminów państwowych.

Kursy integracyjne są zaplanowane tak, by wyjść naprzeciw lokalnym potrzebom w regionie Bollenstreek.

Coaching >Kursy integracyjne >
KNM & ONA >

WIĘKSZE SZANSE NA RYNKU PRACY

Integracja może się udać tylko wtedy, kiedy świadomie się nad nią pracuje, rozwija się talenty i realizuje cele poprzez naukę języka i udział w życiu społeczeństwa tak, by móc do niego coś wnosić.

Kreda oferuje treningi w obszarach takich jak uaktywnienie społeczne, coaching, budowanie doświadczenia zawodowego, dzięki którym migrani mogą się lepiej odnaleźć w społeczeństwie, a przez to zwiększyć swoje szanse na holenderskim rynku pracy.

Aktualna oferta powstała dzięki wiedzy i doświadczeniu naszej fundacji, zbudowanym poprzez lata pracy z migrantami.