KREDA DLA DOROSŁYCH

Kursy języka niderlandzkiego w Kredzie są świetnym sposobem poprawiania komunikacji z Holendrami i dobrym krokiem w kierunku dalszego życia w Holandii, czy to ze względu na planowane studia, poszukiwanie mieszkania, zmianę pracy, czy też życie towarzyskie. Stichting Kreda przygotowała swoją ofertę dla różnych grup: osób pracujących, szukających pracy, rodziców z dziećmi, studentów, migrantów zobowiązanych do zdania egzaminów integracyjnych (inburgering), itd. Kursy w Stichting Kreda bazują na poziomach znajomości języka opisanych przez Radę Europy w dokumencie Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) oraz spełniają kryteria holenderskiego instytutu jakości Blik op Werk Uczestnicy kursów z dopiskiem DOU mogą wystapić o pożyczkę z holenderskiego ministerstwa oświaty.

Obok regularnych zajęć kursanci Kredy mogą skorzystać z bezpłatnych konwersjacji z coachem, ktory wspiera naukę języka i pomaga w komunikacji.

Stichting Kreda oferuje też kursy języka angielskiego i polskiego.

Osoby planujące podejście do egzaminów państwowych (STEX A2, B1, B2) w celu uzyskania holenderskiego obywatelstwa, mogą wziąć udział w kursie Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) oraz Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).

Stichting Kreda oferuje także kursy nastawione na zwiększanie szans migrantów na holenderskim rynku pracy oraz kursy dla firm i organizacji.

KURSY JĘZYKOWE

Oferta kursów zawiera krótkie i długie kursy języka niderlandzkiego i angielskiego dla migrantów oraz języka polskiego dla Holendrów, kursy przygotowujące do egzaminów państwowych oraz coaching. 

Naszymi klientami są zarówno migranci z UE (głównie Polacy), osoby zobowiązane do ukończenia kursów integracyjnych (inburgering), pracujący i poszukujący pracy, przedsiębiorcy, rodzice wychowujący dzieci w Holandii i osoby chcące rozpocząć studia, jak i firmy, instytucje państwowe oraz organizacje pomocowe.

-> Czytaj dalej

 

 

 

KURSY INTEGRACYJNO-JĘZYKOWE (INBURGERING)

Kursy integracyjne w Kredzie przeznaczone są dla osób zobowiązanych do posiadania pozwolenia na pobyt w Holandii oraz osób starających się o holenderskie obywatelstwo.

Oferta zawiera krótkie i długie kursy języka niderlandzkiego oraz egzaminowane przedmioty: Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) i Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA), a także przygotowanie do egzaminów państwowych.

Kursy te są regularnie dostosowywane do potrzeb mieszkańców regionu.

-> Przygotowanie do egzaminów 

-> Kursy integracyjno-językowe

-> KNM & ONA

WIĘKSZE SZANSE NA RYNKU PRACY

Kreda oferuje szkolenia oraz coaching w ramach uaktywnienia społecznego i zawodowego, dzięki którym osoby o pochodzeniu migracyjnym nabywają pewności siebie, zdobywają kontakty społeczne oraz zwiększają swoje szanse na holenderskim rynku pracy.

Dzisiejsza oferta Stichting Kreda jest odpowiedzią na potrzeby migrantów z regionu oraz rezultatem wieloletnich działań na rzecz rodzin migranckich.

Informacje: info@kreda.nl