KREDA DLA DOROSŁYCH

Kursy języka niderlandzkiego w Kredzie są świetnym sposobem poprawiania komunikacji z Holendrami i dobrym krokiem w kierunku dalszego życia w Holandii, czy to ze względu na planowane studia, poszukiwanie mieszkania, zmianę pracy, czy też życie towarzyskie. Stichting Kreda przygotowała swoją ofertę dla różnych grup: osób pracujących, szukających pracy, rodziców z dziećmi, studentów oraz osób planujących przystąpić do zdania egzaminów państwowych (STEX A2, B1, B2) w celu uzyskania holenderskiego obywatelstwa, itd.

Kursy w Stichting Kreda bazują na poziomach znajomości języka opisanych przez Radę Europy w dokumencie Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Obok regularnych zajęć kursanci Kredy mogą skorzystać z bezpłatnych konwersjacji z coachem, ktory wspiera naukę języka i pomaga w komunikacji.

Stichting Kreda oferuje też kursy języka angielskiego i polskiego.

Stichting Kreda oferuje także kursy nastawione na zwiększanie szans migrantów na holenderskim rynku pracy oraz kursy dla firm i organizacji.

 

UWAGA! Ze względu na sytuację związaną z Coroną nabór na nowe kursy został wstrzymany do odwołania.

KURSY JĘZYKOWE

Oferta kursów zawiera krótkie i długie kursy języka niderlandzkiego i angielskiego dla migrantów oraz języka polskiego dla Holendrów, kursy przygotowujące do egzaminów państwowych oraz coaching. 

Naszymi klientami są zarówno migranci z UE (głównie Polacy), pracujący i poszukujący pracy, przedsiębiorcy, rodzice wychowujący dzieci w Holandii i osoby chcące rozpocząć studia, jak i firmy, instytucje państwowe oraz organizacje pomocowe.

 

 

 

 

KURSY INTEGRACYJNO-JĘZYKOWE (INBURGERING)

Do końca czerwca 2020 roku fundacja Kreda oferowała kursy integracyjne (inburgering) opłacane przez DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Kursy te skierowane były głównie do uchodźców, których nie przybywa już w regionie Bollenstreek, a którzy podlegali obowiązkowej integracji w Holandii. 

 

 

WIĘKSZE SZANSE NA RYNKU PRACY

Kreda oferuje szkolenia oraz coaching w ramach uaktywnienia społecznego i zawodowego, dzięki którym osoby o pochodzeniu migracyjnym nabywają pewności siebie, zdobywają kontakty społeczne oraz zwiększają swoje szanse na holenderskim rynku pracy.

Dzisiejsza oferta Stichting Kreda jest odpowiedzią na potrzeby migrantów z regionu oraz rezultatem wieloletnich działań na rzecz rodzin migranckich.

Informacje: info@kreda.nl