KREDA DLA DOROSŁYCH
UWAGA! Ze względu na sytuację związaną z Coroną, Kreda oferuje w roku szkolnym 2021-2022 bardzo ograniczoną ilość kursów. Zgłoś się jak najszybciej, ponieważ miejsc jest niewiele. Decyduje kolejność zgłoszeń!
Oferta kursów na rok szkolny 2021-2022 -> 

Zajęcia odbywają się w siedzibie Stichting Kreda, Heereweg 466 w Lisse.
Zapisy przez e-mail info@kreda.nl. Informacje telefoniczne: 0657642030. 

Stichting Kreda oferuje od 2014 roku kursy i szkolenia dla osób prywatnych oraz pracowników firm i organizacji. Kursy języka niderlandzkiego w Kredzie są świetnym sposobem poprawiania komunikacji z Holendrami i dobrym krokiem w kierunku dalszego życia w Holandii, czy to ze względu na planowane studia, poszukiwanie mieszkania, zmianę pracy, czy też życie towarzyskie. Stichting Kreda przygotowała swoją ofertę dla różnych grup: osób pracujących, szukających pracy, rodziców z dziećmi, studentów oraz osób planujących przystąpić do zdania egzaminów państwowych (STEX A2, B1, B2) w celu uzyskania holenderskiego obywatelstwa, itd. Kursy w Stichting Kreda bazują na poziomach znajomości języka opisanych przez Radę Europy w dokumencie Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Obok regularnych zajęć kursanci Kredy mogą skorzystać z bezpłatnych konwersjacji z coachem, ktory wspiera naukę języka i pomaga w komunikacji. Stichting Kreda oferuje też kursy języka angielskiego i polskiego. Stichting Kreda oferuje także kursy nastawione na zwiększanie szans migrantów na holenderskim rynku pracy oraz kursy dla firm i organizacji.

KURSY JĘZYKOWE

Oferta kursów zawiera krótkie i długie kursy języka niderlandzkiego i angielskiego dla migrantów oraz języka polskiego dla Holendrów, kursy przygotowujące do egzaminów państwowych oraz coaching. 

Naszymi klientami są zarówno migranci z UE (głównie Polacy), pracujący i poszukujący pracy, przedsiębiorcy, rodzice wychowujący dzieci w Holandii i osoby chcące rozpocząć studia, jak i firmy, instytucje państwowe oraz organizacje pomocowe.

Oferta kursów na rok szkolny 2021-2022 -> 

KURSY INTEGRACYJNO-JĘZYKOWE (INBURGERING)

Do roku szkolnego 2019-2020 roku fundacja Kreda oferowała kursy integracyjne opłacane przez Służby Oświatowe DUO. Oferta integracyjna zawierała krótkie i długie kursy językowe, zajęcia z wiedzy o społeczeństwie oraz na temat holenderskiego rynku pracy.

Kursy te skierowane były głównie do uchodźców, których nie przybywa już w regionie Bollenstreek, a którzy podlegali obowiązkowej integracji w Holandii. 

Pytania: info@kreda.nl 

WIĘKSZE SZANSE NA RYNKU PRACY

Kreda oferuje szkolenia oraz coaching w ramach uaktywnienia społecznego i zawodowego, dzięki którym osoby o pochodzeniu migracyjnym nabywają pewności siebie, zdobywają kontakty społeczne oraz zwiększają swoje szanse zawodowe.

Dzisiejsza oferta Stichting Kreda jest odpowiedzią na potrzeby migrantów z regionu oraz rezultatem wieloletnich działań Kredy na rzecz rodzin migranckich.

Informacje: info@kreda.nl