KREDA DLA DOROSŁYCH

Stichting Kreda oferuje od 2014 roku kursy i szkolenia dla osób prywatnych oraz pracowników firm i organizacji. Kursy języka niderlandzkiego w Kredzie są świetnym sposobem poprawiania komunikacji z Holendrami i dobrym krokiem w kierunku dalszego życia w Holandii, czy to ze względu na planowane studia, poszukiwanie mieszkania, zmianę pracy, czy też życie towarzyskie. Stichting Kreda przygotowała swoją ofertę dla różnych grup: osób pracujących, szukających pracy, rodziców z dziećmi, studentów oraz osób planujących przystąpić do zdania egzaminów państwowych (STEX A2, B1, B2) w celu uzyskania holenderskiego obywatelstwa, itd. Kursy w Stichting Kreda bazują na poziomach znajomości języka opisanych przez Radę Europy w dokumencie Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Obok regularnych zajęć kursanci Kredy mogą skorzystać z bezpłatnych konwersjacji z coachem, ktory wspiera naukę języka i pomaga w komunikacji. Stichting Kreda oferuje też kursy języka angielskiego i polskiego. Stichting Kreda oferuje także kursy nastawione na zwiększanie szans migrantów na holenderskim rynku pracy oraz kursy dla firm i organizacji.

KURSY JĘZYKOWE

Oferta kursów zawiera krótkie i długie kursy języka niderlandzkiego i angielskiego dla migrantów oraz języka polskiego dla Holendrów, kursy przygotowujące do egzaminów państwowych oraz coaching. 

Klientami Stichting Kreda są zarówno migranci z UE (głównie Polacy), pracujący i poszukujący pracy, przedsiębiorcy, rodzice wychowujący dzieci w Holandii i osoby chcące rozpocząć studia, jak i firmy, instytucje państwowe oraz organizacje pomocowe.

Informacje i zapisy: info@kreda.nl 

KURSY INTEGRACYJNO-JĘZYKOWE (INBURGERING) & PARTYCYPACJA

Do roku szkolnego 2019-2020 włącznie Stichting Kreda oferowała kursy integracyjne opłacane przez Ministerstwo d/s Oświaty. Oferta zawierała kursy językowe, obowiązkowe zajęcia z wiedzy o społeczeństwie oraz na temat holenderskiego rynku pracy. Kursy te skierowane były do osób osiedlających się od 2016 do 2020 roku w rejonie Bollenstreek, które podlegały obowiązkowej integracji w Holandii. Od 2020 roku Stichting Kreda oferuje tzw. kursy partycypacyjne. Pytania: info@kreda.nl 

WIĘKSZE SZANSE NA RYNKU PRACY

Stichting Kreda oferuje szkolenia oraz coaching w ramach uaktywnienia społecznego i zawodowego, dzięki którym osoby o pochodzeniu migracyjnym nabywają pewności siebie, zdobywają kontakty społeczne oraz zwiększają swoje szanse zawodowe.

Dzisiejsza oferta Stichting Kreda jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców rejonu oraz rezultatem wieloletnich działań Kredy na rzecz rodzin migranckich we współpracy z lokalnymi gminami i innymi partnerami.

Informacje: info@kreda.nl