KREDA DLA DZIECI

Działania edukacyjne, wydarzenia kulturalne i imprezy, jakie organizuje Kreda dla dzieci i rodziców sprzyjają przekazywaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i nawiązywaniu przyjaźni i znajomości. Od samego początku dzieci i ich rodzice stali w centrum zainteresowań naszej fundacji. Naszą misją jest budzenie zrozumienia dla dzieci wielojęzycznych przede wszystkim w szkole po to, by każde dziecko niezależnie od języka i pochodzenia czuło się w niej dobrze i miało równe szanse. Poprzez organizowanie dodatkowych lekcji języka i innych działań próbujemy stymulować ich rozwój, co sprzyja integracji w nowym środowisku, jakim jest emigracja.

KLUB MAMY I MALUCHA

W Klubie Mamy i Malucha spotykają się rodzice małych dzieci do 4. roku życia, aby rozmawiać i wymieniać doświadczenia.

Dzieci w tym czasie bawią się, grają w gry, wykonują prace plastyczne.

Regularnie odbywają się też spotkania tematyczne, poświęcone konkretnemu zagadnieniu ważnemu dla tej grupy wiekowej.

Klub Mamy i Malucha po polsku zaprasza w każdy piątek (z wyjątkiem wakacji i świąt) od godziny 10.00 do 12.00.

-> Czytaj dalej

Zgłoszenia i informacje przez info@kreda.nl 

ZAJĘCIA DODATKOWE Z JĘZYKA NIDERLANDZKIEGO

Od 2014 Kreda wspiera dzieci, które są od niedawna w Holandii, a które potrzebują pomocy w nauce. Zajęcia te mają na celu interaktywne ćwiczenie słownictwa i użycia j. niderlandzkiego.

Dzieci od 7 r.ż. potrzebują głównie wsparcia w czytaniu ze zrozumieniem. W roku szkolnym 2019-2020 skupiamy się więc na rozwoju czytania. Dobrze rozwinięte czytanie ze zrozumieniem wpływa na pozytywne wyniki z innych przedmiotów, np. w matematyce czy przyrodzie.

Zgłoszenia i informacje przez info@kreda.nl 

SZKOŁA POLSKA

W Polskiej Szkole Bollenstreek dzieci polskiego pochodzenia uczą się języka i poznają kulturę i tradycje ojczyste.

 Podczas lekcji realizowany jest program zawierający elementy języka polskiego, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie, kulturze i tradycjach.  Obok nauki jest też miejsce na zabawę i kreatywność.

Polska Szkoła Bollenstreek przeznaczona jest dla dzieci od 4. do 12. roku życia. Zajęcia  odbywają się co dwa tygodnie w sobotę (z wyjątkiem wakacji i świąt)  i trwają 3h.

Rano od 9.00 - 12.00 mają zajęcia grupy starsze tj. dzieci w wieku 8-12  lat, po południu od 13.00 do 16.00 grupy młodsze tj. dzieci od 4- 8 lat.

Czesne: € 190 / rok szkolny.

-> Czytaj dalej

-> Daty zajęć w roku szkolnym 2019-2020 

-> Regulamin Polskiej Szkoły Bollenstreek

 Zgłoszenia i informacje przez info@kreda.nl