KREDA DLA DZIECI

Działania edukacyjne, wydarzenia kulturalne i imprezy, jakie organizuje Kreda dla dzieci i rodziców sprzyjają przekazywaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i nawiązywaniu przyjaźni i znajomości. Od samego początku dzieci i ich rodzice stali w centrum zainteresowań naszej fundacji. Naszą misją jest budzenie zrozumienia dla dzieci wielojęzycznych przede wszystkim w szkole po to, by każde dziecko niezależnie od języka i pochodzenia czuło się w niej dobrze i miało równe szanse. Poprzez organizowanie dodatkowych lekcji języka i innych działań próbujemy stymulować ich rozwój, co sprzyja integracji w nowym środowisku, jakim jest emigracja.

Dla rodziców dzieci od 0 do 4 lat działa w każdy piątek Klub Mamy i Malucha- rano dla osób polskojęzycznych, po południu dla osób mówiących po arabsku. Mamy z małymi dziećmi mogą się tam spotkać i wymieniać doświadczenia.

Dzieci ze szkół podstawowych, które potrzebują dodatkowego wsparcia w szkole holenderskiej, chodzą do Weekendowej Szkoły Niderlandzkiego (co druga sobota w miesiącu), gdzie otrzymują dodatkowe lekcje języka. Organizujemy też różne wycieczki np. do biblioteki  po to, by zachęcać rodziców i dzieci do czytania.

Dzieci polskie lub z rodzin mieszanych ucza się języka polskiego i poznają ojczystą kulturę w Szkole Polskiej Bollenstreek.

KLUB MAMY I MALUCHA

W Klubie Mamy i Malucha spotykają się rodzice małych dzieci do 4. roku życia, aby rozmawiać i wymieniać doświadczenia.

Dzieci w tym czasie bawią się, grają w gry, wykonują prace plastyczne.

Regularnie odbywają się też spotkania tematyczne, poświęcone konkretnemu zagadnieniu ważnemu dla tej grupy wiekowej.

Klub Mamy i Malucha po polsku zaprasza w każdy piątek (z wyjątkiem wakacji i świąt) od godziny 10.00 do 12.00.

Formularz Zgłoszeniowy

Czytaj dalej >

Klub Mamy i Malucha po arabsku zaprasza w każdy piątek (z wyjątkiem wakacji i świąt) od godziny 12.30 do 14.30.

Czytaj dalej >

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA NIDERLANDZKIEGO

Dzięki dodatkowym lekcjom niderlandzkiego dzieci migrantów szybciej przełamują barierę językową i szybciej integrują się w nowym środowisku. Spotkania z rówieśnikami sprzyjają poczuciu własnej wartości i owocują przyjaźniami. Oczywiście takie lekcje bezpośrednio wpływają na wyniki w holenderskiej szkole.

Podczas zajęć nacisk położony jest na wzbogacanie słownictwa. Dzieci pracują samodzielnie i w grupach. Otrzymują też wsparcie indywidualne.

Zajęcia wyrównawcze przeznaczone są dla dzieci z grup 4-8 (wg holenderskiego systemu).

Formularz zgłoszeniowy

 

SZKOŁA POLSKA

W Polskiej Szkole Bollenstreek dzieci polskiego pochodzenia uczą się języka i poznają kulturę i tradycje ojczyste.

 Podczas lekcji realizowany jest program zawierający elementy języka polskiego, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie, kulturze i tradycjach.  Obok nauki jest też miejsce na zabawę i kreatywność.

Polska Szkoła Bollenstreek przeznaczona jest dla dzieci od 4. do 12. roku życia. Zajęcia  odbywają się co dwa tygodnie w sobotę (z wyjątkiem wakacji i świąt)  i trwają 3h.

Formularz zgłoszeniowy

Zajęcia w roku szkolnym 2019-2020 >

Czytaj dalej >