KREDA DLA DZIECI - POLSKA SZKOŁA BOLLENSTREEK

Działania edukacyjne, wydarzenia kulturalne i imprezy, jakie organizuje Kreda dla dzieci i rodziców sprzyjają przekazywaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i nawiązywaniu przyjaźni i znajomości. Od samego początku dzieci i ich rodzice stali w centrum zainteresowań naszej fundacji. Naszą misją jest zwiększanie zrozumienia dla dzieci wielojęzycznych przede wszystkim w szkole po to, by każde dziecko niezależnie od języka i pochodzenia czuło się w niej dobrze i miało równe szanse. Poprzez organizowanie dodatkowych lekcji języka i innych działań próbujemy stymulować ich rozwój, co sprzyja integracji w nowym środowisku, jakim jest emigracja.

 

 

KLUB MAMY I MALUCHA PO POLSKU

W Klubie Mamy i Malucha spotykają się na zajęciach dzieci do 4 roku życia i ich rodzice. Klub ma na celu zdobywanie wiedzy oraz nawiązywanie przyjaźni. Dzieciom oferowana jest zabawa edukacyjna, a więc bawią się, grają w gry, uczą się i wykonują prace plastyczne. Rodzice rozmawiają i wymieniają doświadczenia. Regularnie odbywają się spotkania tematyczne. Poświęcone są one konkretnemu zagadnieniu interesującemu dla tej grupy wiekowej. Klub Mamy i Malucha po polsku zaprasza w każdy piątek (z wyjątkiem wakacji i świąt) od godziny 10.00 do 12.00. Zgłoszenia i informacje przez info@kreda.nl 

ZAJĘCIA DODATKOWE Z J. NIDERLANDZKIEGO

Od 2014 Kreda wspiera dzieci od 4 do 12 roku życia w nauce j. niderlandzkiego. Zajęcia te adresowane są do dzieci, które są od niedawna w Holandii. Zależnie od wieku dziecka, lekcje te mają na celu poszerzanie słownictwa, naukę gramatyki oraz słuchanie, opowiadanie i czytanie ze zrozumieniem. Dla wielu dzieci najważniejsze jest przygotowanie do rozumienia języka 'szkolnego' oraz języka 'domowego', aby szybciej mogły odnaleźć się w nowej sytuacji. Zajęcia odbywają się w różnych formach oraz godzinach dopasowanych do możliwości organizacyjnych oraz możliwości dziecka. Zgłoszenia i informacje przez info@kreda.nl 

POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA

W Polskiej Szkole Bollenstreek dzieci polskiego pochodzenia uczą się j. polskiego oraz poznają kulturę i tradycje ojczyste. Podczas lekcji realizowany jest program dla szkół polonijnych zawierający elementy języka, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie, kulturze i tradycjach.  Obok nauki jest też miejsce na zabawę i kreatywność. Polska Szkoła Bollenstreek przeznaczona jest dla dzieci od 4 do 12 roku życia. Zajęcia  odbywają się co dwa tygodnie w sobotę (z wyjątkiem wakacji i świąt) i trwają 3 godziny. Zgłoszenia i informacje przez info@kreda.nl 

 

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. Kwota dotacji: 11 700,00 PLN brutto. Zadanie publiczne Wsparcie społecznych szkół polonijnych w Europie Zachodniej w latach 2022 i 2023 polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.