Stichting Kreda zet haar expertise in voor onderwijs aan en het welzijn van migranten met het doel hun integratie in de Nederlandse samenleving te bevorderen en zo hun kansen op deelname aan de Nederlandse arbeidsmarkt te vergroten. Bij dit laatste benadrukt Stichting Kreda, dat zij geen enkele rol speelt in arbeidsbemiddeling van migranten.

De Stichting Kreda werd enkele jaren geleden opgericht in de Bollenstreek diverse activiteiten te ontwikkelen voor migranten ter bevordering van hun school- of loopbaan, integratie en zelfredzaamheid, zodat zij zich beter thuisvoelen in Nederland. In de relatief korte tijd van haar bestaan heeft Kreda zich ontwikkeld tot een zeer gewaardeerd educatief ontmoetingscentrum in de Bollenstreek en landelijk, in Nederland, tot een expertisecentrum voor ondersteuning in onderwijs en ontwikkeling.

“SAMEN OP WEG NAAR BETERE INTEGRATIE”

 

20181014 NLsponsor   Voor meer informatie
20181029plakatA5

 

.

KREDA PRIVACY REGLEMENT  KREDA KLACHTENREGELING

Bewaren

Bewaren