DORADZTWO EDUKACYJNE

Kreda zbudowała w minionych latach ogromne doświadczenie w dziedzinie doradztwa edukacyjnego. Poprzez organizowanie aktywności i wspieranie dzieci obcojęzycznych i ich rodziców w Holandii oraz holenderskich nauczycieli i profesjonalistów nauczyła się, jak pracować z migrantami, a w szczególności z Polakami. Nasz wkład w tej dziedzinie, zarówno profesjonalny, jak i bazujący na pracy wolontariackiej, jest doceniany przez różne instutucje.

Konferencje Zrozumieć Dwujęzyczność i liczne szkolenia organizowane przez Kredę pomogły ich uczestnikom zrozumieć problematykę związaną z pracą z dziećmi wielojęzycznymi i zastosować nasze porady w praktyce szkolnej, wychowawczej, w domu, w dziedzinie szeroko pojętych praw dziecka oraz zwiększyć zaangażowanie i zrozumieć różnice. 

Program Mentor dba o fachowe i kompleksowe wspieranie polskich uczniów, ich rodziców i nauczycieli, które to wsparcie jest ciągle bardzo potrzebne. Ponadto Kreda prowadzi badania i przeprowadza szkolenia o różnicach w wychowaniu i edukacji skierowane do szkół i organizacji pomocowych oraz organizuje warsztaty motywujące dla uczniów szkół średnich.

Szkolenia dla profesjonalistów
Oferta skierowana jest do profesjonalistów zajmujących się edukacją i do pracowników organizacji pomocowych. Stichting Kreda oferuje praktyczne szkolenia tematyczne, warsztaty, dni studyjne oraz konferencje dotyczące wpływu migracji, języka i kultury na rozwój i edukację dzieci obcego pochodzenia w Holandii.

Kreda prowadzi badania mające na celu przybliżenie potrzeb, obowiązujących teorii i rozwoju wiedzy w tej dziedzinie po to, aby jak najlepiej dostosować swoją ofertę do konkretnych oczekiwań oraz aby lobbować na poczet odpowiedniej edukacji dla uczniów z pochodzeniem migracyjnym.

-> Raport z badań dot. zaangażowania polskich rodziców w życie szkoły w rejonie Bollenstreek (2020, wersja NL)

Porady edukacyjne

Fundacja Kreda oferuje wykłady, zajęcia informacyjne, doradztwo i pośrednictwo w komunikacji dotyczącej wychowania i edukacji dla polskich rodziców i holenderskich nauczycieli i profesjonalistów np. CJG, GGZ, GGD, Jeugdzorg itp.

Kreda rozwija też projekty skierowane do rodziców- migrantów i holenderskich pedagogów, a zmierzajace do poprawiania wzajemnego zrozumienia, lepszej komunikacji i zaangażowania.

-> Czytaj dalej

Warszaty dla uczniów

Tysiące polskich nastolatków uczy się w holenderskich szkołach. Jak dbamy o ich optymalny rozwój?

Oferta Kredy zawiera warsztaty tematyczne przeznaczone do realizacji w szkole, coaching indywidualny dla młodzieży oraz wsparcie w karierze szkolnej.

Czytaj dalej >