DLA ZLECENIODAWCÓW

Kreda jest organizacją non-profit skupiającą ludzi różnych narodowości. Podstawą działań Stichting Kreda jest entuzjazm oraz profesjonalizm z jakim zgromadzone wieloletnie doświadczenie oraz wiedza o migrantach pomagają wzmocnić potencjał osób obcego pochodzenia, w szczegółności Polaków. Jej oferta szkoleń przeznaczona jest dla osób pracujących, poszukujących pracy oraz osób podlegających reintegracji społeczno-zawodowej i zawiera kursy języka oraz szkolenia zwiększające szanse na holenderskim rynku pracy. Z kolei organizacjom współpracującym z Polakami Kreda oferuje treningi komunikacji.

Aby dopasować ofertę do potrzeb odbiorców, Stichting Kreda prowadzi regularne badania potrzeb. Wszystkie kursy są wysoko oceniane w niezależnych badaniach zadowolenia klienta. 

Kursy niderlandzkiego dla pracowników

Nasz pakiet kursów języka niderlandzkiego dla firm został przygotowany po to, by poprawić komunikację z polskimi współpracownikami, wpływając przez to na bezpieczeństwo, efektywność i dobrą atmosferę w pracy. 

Więcej informacji poprzez info@kreda.nl

Treningi komunikacji dla organizacji nastawionych na współpracę z Polakami

Oferta zajęć dla organizacji składa się z różnorodnych warsztatów, treningów jednodniowych i kursów przyczyniających się do poprawy wzajemnego zrozumienia między Holendrami i Polakami.

Więcej informacji poprzez info@kreda.nl

Szkolenia zwiększające szanse na holenderskim rynku pracy

Kreda oferuje różnorodne szkolenia nastawione na zwiększenie szans osób, które w kraju pochodzenia ukończyły studia lub/i były zawodowo aktywne w innych obszarach niż ich dotychczasowa praca w Holandii.

Więcej informacji poprzez info@kreda.nl