Kreda heeft een fantastische cursus Poolse taal en cultuur ontwikkeld voor de politie en deze gegeven aan de politie Den Haag. Niet alleen werd de taal op een leuke manier uitgelegd, maar ook hebben ze bezoeken geregeld aan organisaties en bedrijven, waar veel Polen werken of komen, zodat de collega’s het geleerde ook in de praktijk konden brengen. Zo helpt Kreda ons contact te maken met Polen en hen beter te bereiken.
Een aanrader, ook voor andere organisaties.

Politie Den Haag

Al een heel lang is Kreda een goede en betrouwbare partner van de Poolse Ambassade in Den Haag. De door ons gezamenlijk uitgevoerde projecten zijn altijd succesvol en nuttig geweest. Ik verwacht veel mogelijkheden voor verdere goede samenwerking.

Renata Kowalska
Consul Generaal van Polen in Den Haag

Taalbarrière, geen punt!

Als het om leerlingenzorg gaat is het van groot belang dat ouders en school elkaar goed begrijpen. Kreda heeft gefungeerd als tolk bij oudergesprekken. Zowel ouders als school hebben dit als zeer positief ervaren. Met elkaar kwamen we tot de kern, zodat we het onderwijs beter konden afstemmen.

Wendy Zwart, directeur van de Startbaan in Sassenheim

Kreda heeft als organisatie een unieke positie. Van de inwoners van de Bollenstreek is inmiddels  1 op de 10 van Poolse komaf. Taal is voor deze groep van het grootste belang, vooral voor de kinderen die hier naar school gaan. Kreda heeft bewezen daar een belangrijke ondersteuner in te zijn. Polen die hier al wat langer wonen hebben ook de kerk en andere sociale activiteiten nodig om zich thuis te voelen. Kreda onderkent dit en houdt via Welzijnskompas  contact met lokale verenigingen om kennis en ervaring uit te wisselen en elkaar te versterken.

 

Marian Kofoed, Adviseur Vrijwillige inzet
Welzijnskompas

Stichting Kreda is een warme stichting met een hart voor migranten, een hart voor Nederland en een hart voor een samenleving waar diverse groepen mensen in harmonie samenleven. De stichting is continu bezig om door middel van onderzoek pro-actief te signaleren wat er in de samenleving speelt en hoe bijvoorbeeld scholen en gemeentes hier op kunnen anticiperen. Bij stichting Kreda staat een kundig en warm team aan begeleiding klaar, die onderzoek studenten net dat juiste zetje in de goede richting kunnen geven. Kortom, een bijzondere en passievolle stichting, met een hart voor de samenleving.

 

Sil Korstanje
student

Educatiecentrum Bollenstreek

Taallessen Nederlands en Engels voor EU-migranten, inburgerings-, taal- en werktrajecten. Voor kinderen zijn er bijlessen Nederlands en een Poolse weekendschool. Moeder & Kind Club is er voor moeders met jonge kinderen, voertalen Pools of Arabisch.

Onderwijsinformatie & -advies

Scholingen, voorlichting en advies over culturele verschillen in onderwijs en opvoeding voor wie met Polen te maken heeft, ondersteuning en bemiddeling in het onderwijs voor Poolse leerlingen, ouders, en docenten.

Andere diensten

Trainingen voor professionals Omgaan met cultuurverschillen: Poolse migranten, cursussen Nederlandse taal op de werkvloer bij bedrijven, coaching voor betere participatie en kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt en andere projecten.

Over Kreda

De Stichting Kreda werd enkele jaren geleden opgericht in de Bollenstreek met het doel diverse activiteiten te ontwikkelen voor migranten ter bevordering van hun school- of loopbaan, integratie en zelfredzaamheid, zodat zij zich beter thuisvoelen in Nederland. In de relatief korte tijd van haar bestaan heeft Kreda zich ontwikkeld tot een zeer gewaardeerd educatief ontmoetingscentrum in de Bollenstreek en landelijk, in Nederland, tot een expertisecentrum voor ondersteuning in onderwijs en ontwikkeling.

Agenda

Open dag

Zondag, 20. Januari 2019, 13:00 - 15:00

Start 2e cursussemester

Maandag, 4. Februari 2019

Po√ęziefestival Wierszowisko

24 maart, Wijchen, 11.00 uur