Stichting Kreda biedt migranten in Nederland ondersteuning bij hun school- en loopbaan en verbetert hun gevoel van welzijn, zelfredzaamheid en maatschappelijke verbondenheid.

We hanteren geen regelmatige kantoortijden omdat we grotendeels vanuit thuis werken. 

Informatie en inschrijvingen voor onze activiteiten via: info@kreda.nl

 

 

 

 

Kreda heeft een fantastische cursus Poolse taal en cultuur ontwikkeld voor de politie en deze gegeven aan de politie Den Haag. Niet alleen werd de taal op een leuke manier uitgelegd, maar ook hebben ze bezoeken geregeld aan organisaties en bedrijven, waar veel Polen werken of komen, zodat de collega’s het geleerde ook in de praktijk konden brengen. Zo helpt Kreda ons contact te maken met Polen en hen beter te bereiken.
Een aanrader, ook voor andere organisaties.

Politie Haaglanden
Den Haag

Al heel lang is Kreda een goede en betrouwbare partner van de Poolse Ambassade in Den Haag. De door ons gezamenlijk uitgevoerde projecten zijn altijd succesvol en nuttig geweest. Ik verwacht veel mogelijkheden voor verdere goede samenwerking.

Renata Kowalska
Consul Generaal van Polen in Den Haag

Taalbarrière, geen punt!

Als het om leerlingenzorg gaat, is het van groot belang dat ouders en school elkaar goed begrijpen. Kreda heeft gefungeerd als tolk bij oudergesprekken. Zowel ouders als school hebben dit als zeer positief ervaren. Met elkaar kwamen we tot de kern, zodat we het onderwijs beter konden afstemmen.

Wendy Zwart
Directeur De Startbaan, Sassenheim

Kreda heeft als organisatie een unieke positie. Van de inwoners van de Bollenstreek is inmiddels 1 op de 10 van Poolse komaf. Taal is voor deze groep van het grootste belang, vooral voor de kinderen die hier naar school gaan. Kreda heeft bewezen daar een belangrijke ondersteuner in te zijn. Polen, die hier al wat langer wonen hebben ook de kerk en andere sociale activiteiten nodig om zich thuis te voelen. Kreda onderkent dit en houdt via Welzijnskompas contact met lokale verenigingen om kennis en ervaring uit te wisselen en elkaar te versterken.

Marian Kofoed
Adviseur Vrijwillige Inzet Welzijnskompas

Stichting Kreda is een warme stichting met een hart voor migranten, een hart voor Nederland en een hart voor een samenleving waar diverse groepen mensen in harmonie samenleven. De Stichting is continu bezig om door middel van onderzoek pro-actief te signaleren wat er in de samenleving speelt en hoe bijvoorbeeld scholen en gemeentes hier op kunnen anticiperen. Bij Stichting Kreda staat een kundig en warm team begeleiders klaar, die onderzoeksstudenten net dat juiste duwtje in de goede richting kunnen geven. Kortom, een bijzondere en passievolle stichting, met hart voor de samenleving.

Sil Korstanje
student

VOOR VOLWASSENEN

Taalcursussen Nederlands.

Cursussen Engels.

Pools voor Nederlanders.

 

 

Lees verder

VOOR KINDEREN

Bijles Nederlands ter ondersteuning van Poolse kinderen in het Nederlands onderwijs.

Poolse Zaterdagschool waar kinderen met een Poolse achtergrond kennis kunnen maken met hun moedertaal en cultuur.

Moeder & Kind Club voor Poolse ouders met jonge kinderen. 

Lees verder

ADVIES

Voorlichting, advies en bemiddeling m.b.t. onderwijs en opvoeding voor Poolse ouders en Nederlandse docenten.

Onderzoek naar verschillen in onderwijs en opvoeding tussen Polen en Nederland en scholing voor onderwijs- en welzijnsorganisaties.

Workshops voor de jeugd.

Lees verder

VOOR OPDRACHTGEVERS

Cursussen Nederlandse taal bij bedrijven.

Communicatietrainingen voor organisaties met het doel om het contact met Poolse migranten te verbeteren.

Coaching voor betere participatie en kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Taal- en werktrajecten.

Lees verder