Kreda heeft een fantastische cursus Poolse taal en cultuur ontwikkeld voor de politie en deze gegeven aan de politie Den Haag. Niet alleen werd de taal op een leuke manier uitgelegd, maar ook hebben ze bezoeken geregeld aan organisaties en bedrijven, waar veel Polen werken of komen, zodat de collega’s het geleerde ook in de praktijk konden brengen. Zo helpt Kreda ons contact te maken met Polen en hen beter te bereiken.
Een aanrader, ook voor andere organisaties.

Politie Den Haag

Al een heel lang is Kreda een goede en betrouwbare partner van de Poolse Ambassade in Den Haag. De door ons gezamenlijk uitgevoerde projecten zijn altijd succesvol en nuttig geweest. Ik verwacht veel mogelijkheden voor verdere goede samenwerking.

Renata Kowalska
Consul Generaal van Polen in Den Haag

Taalbarrière, geen punt!

Als het om leerlingenzorg gaat is het van groot belang dat ouders en school elkaar goed begrijpen. Kreda heeft gefungeerd als tolk bij oudergesprekken. Zowel ouders als school hebben dit als zeer positief ervaren. Met elkaar kwamen we tot de kern, zodat we het onderwijs beter konden afstemmen.

Wendy Zwart, directeur van de Startbaan in Sassenheim

Kreda heeft als organisatie een unieke positie. Van de inwoners van de Bollenstreek is inmiddels  1 op de 10 van Poolse komaf. Taal is voor deze groep van het grootste belang, vooral voor de kinderen die hier naar school gaan. Kreda heeft bewezen daar een belangrijke ondersteuner in te zijn. Polen die hier al wat langer wonen hebben ook de kerk en andere sociale activiteiten nodig om zich thuis te voelen. Kreda onderkent dit en houdt via Welzijnskompas  contact met lokale verenigingen om kennis en ervaring uit te wisselen en elkaar te versterken.

 

Marian Kofoed, Adviseur Vrijwillige inzet
Welzijnskompas

Stichting Kreda is een warme stichting met een hart voor migranten, een hart voor Nederland en een hart voor een samenleving waar diverse groepen mensen in harmonie samenleven. De stichting is continu bezig om door middel van onderzoek pro-actief te signaleren wat er in de samenleving speelt en hoe bijvoorbeeld scholen en gemeentes hier op kunnen anticiperen. Bij stichting Kreda staat een kundig en warm team aan begeleiding klaar, die onderzoek studenten net dat juiste zetje in de goede richting kunnen geven. Kortom, een bijzondere en passievolle stichting, met een hart voor de samenleving.

 

Sil Korstanje
student

VOOR VOLWASSENEN

Taalcursussen Nederlands en Engels voor (EU)-migranten en  Pools voor Nederlanders.

Taal en inburgeringscursussen en examentrainingen.

 

Lees verder

VOOR KINDEREN

Weekendschool Nederlands als ondersteuning voor Poolse kinderen in het Nederlands onderwijs.

Poolse Weekendschool waar kinderen met een Poolse achtergrond kennis kunnen maken met hun moedertaal en -cultuur.

Moeder & Kind Club voor ouders met jonge kinderen. Voertalen Pools en Arabisch.

Lees verder

ADVIES

Voorlichting, advies en bemiddeling bij opvoeding en onderwijs voor Poolse  ouders en Nederlandse docenten.

Scholing en onderzoek naar verschillen in opvoeding en onderwijs tussen Polen en Nederland voor scholen en welzijnsorganisaties.

Workshops voor de jeugd.

Lees verder

VOOR OPDRACHTGEVERS

Cursussen Nederlandse taal bij bedrijven.

Communicatietrainingen voor organisaties m.b.t. benadering en van de Poolse doelgroep.

Coaching voor betere participatie en kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Taal- en werktrajecten.

Lees verder

Stichting Kreda is eind 2013 opgericht in de Bollenstreek met het doel voor migranten activiteiten te ontwikkelen, zodat zij beter functioneren en zich beter thuis voelen in Nederland. In de relatief korte tijd van haar bestaan heeft Kreda zich ontwikkeld tot een zeer gewaardeerd educatief ontmoetingscentrum in de Bollenstreek en landelijk, in Nederland, tot een expertisecentrum voor ondersteuning in onderwijs en ontwikkeling voor anderstaligen.

De organisatie werkt vrijwel uitsluitend met vrijwilligers. In totaal zetten zich ongeveer 50 mensen in voor onze activiteiten. Ons kantoor bevindt zich in het hart van de Bollenstreek, in Lisse. Daar beschikken we over een kantoor/vergaderruimte en, op het ogenblik, twee leslokalen.

Agenda

Agenda

 
  • 30 juni 2019
    Diploma-uitreikingzomerfeest, De Speelakker, Noordwijkerhout     
  • 20 juli t/m 11 augustus 2019- vakantie, Kreda dicht
  • 2 september 2019: start nieuwe cursussen                                                                                                         

Nieuwe cursussen

Nieuwe offerte cursussen T2 hier

Nieuwe offerte cursussen INBURGERING hier

 

 

 

Zomerfeest

Zondag 30 juni 2019
10.30-13.30

De Speelakker
Zeereep 1
2211 EL Noordwijkerhout