Kursy językowe

Oferta zawiera różne kursy języka niderlandzkiego i angielskiego dla migrantów z UE oraz poza EU, kursy języka polskiego dla Holendrów, kursy przygotowujące do egzaminów oraz coaching językowy.
Naszymi kursantami są migranci z krajów europejskich (głównie Polacy), osoby zobowiązane do zdania egzaminu integracyjnego (inburgering), osoby pracujące i poszukujące pracy, przedsiębiorcy, rodzice wychowujący dzieci w Holandii, osoby planujące podjęcie studiów, osoby pragnące przyjąć obywatelstwo holenderskie, ale też firmy i organizacje państwowe, pomocowe i edukacyjne.
Poziomy kursów NT2 w Kredzie korespondują ze schematem Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), tzw. poziomy języka wg CEFR.  
Kursy rozpoczęte na poziomie A1 są kontynowane do poziomu B2. Jeśli kursant przy zapisie udowodni znajomość języka, może rozpocząć kurs od wyższego poziomu. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat jego ukończenia opatrzony znakiem jakości Blik op Werk.

KREDA: KURSY JĘZYKOWE LUTY - CZERWIEC 2020 (kliknij tutaj) 

Początek kolejnego semestru już niebawem.

ZAPISZ SIĘ NA KURS JĘZYKA W KREDZIE!

Przekaż też znajomym, że: PIERWSZE 50 OSÓB OTRZYMA WARTOŚCIOWY PAKIET KSIĄŻEK DO SAMODZIELNEJ NAUKI JĘZYKA!

INFORMACJE i ZAPISY: info@kreda.nl

 


KURSY JĘZYKA NIDERLANDZKIEGO, ANGIELSKIEGO I POLSKIEGO (kliknij tutaj) 

Zajęcia odbywają się w ciągu dnia lub wieczorem lub w weekendy w Lisse. Kursanci - poza godzinami zajęć - poświecają dodatkowy czas na naukę indywidualną. Na końcu zajęć osobom, które były obecne na 80% zajęć, wydawany jest certyfikat uczestnictwa ze znakiem jakości Blik op Werk.

Kreda posiada też ofertę kursów dla pracodawców. Na życzenie klienta kurs może mieć miejsce poza siedzibą Stichting Kreda. Informacje: info@kreda.nl

W przypadku kursów z dopiskiem DUO możliwe jest wystąpienie o pożyczkę z holenderskiego ministerstwa oświaty.

Masz wątpliwości lub nie znajdujesz tutaj kursu na swoim poziomie? Skontaktuj się z nami: info@kreda.nl

1) JĘZYK NIDERLANDZKI:

Niderlandzki dla początkujących (A1) 
Po pomyślnym zakończeniu kursu na poziomie A1 uczestnik potrafi zrozumieć i używać podstawowych zwrotów i zdań. Potrafi się przedstawić, zadać pytanie typowe dla życia codziennego i odpowiedzieć na nie - np. gdzie mieszka, kogo zna, co posiada. Umie reagować na proste komunikaty, o ile współrozmówca mówi wolno i wyraźnie oraz wyraża chęć pomocy.

Niderlandzki dla lekko zaawansowanych (A2) 
Kursy A2 poszerzają wiedzę i umiejętności zdobyte na kursach A1. Po zakończeniu zajęć uczestnik potrafi zrozumieć i używać podstawowych zwrotów mających odniesienie do sytuacji codziennych (np. dane osobowe, rodzina, zakupy, pochodzenie, praca). Umie się komunikować i wyrażać swoje potrzeby. Po pomyślnym zakończeniu kursu na poziomie A2 oraz zdaniu państwowego egzaminu integracyjnego (STEX A2) możliwe jest aplikowanie o obywatelstwo holenderskie.

Niderlandzki dla średnio zaawansowanych (B1)
Na kursach B1 uczestnik ćwiczy prowadzenie dialogów dotyczących tematów takich jak życie codzienne, praca, szkoła, czas wolny. Po pomyślnym zakończeniu kursu na poziomie B1 uczestnik potrafi zrozumieć dłuższe teksty mające odniesienie do znanych mu czy osobistych tematów i sam je tworzyć, posługując się coraz bogatszym słownictwem. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, marzenia, oczekiwania i ambicje oraz uzasadniać krótko swoje opinie czy plany. Otrzymuje wiedzę potrzebną do życia w Holandii, do podjęcia dalszej nauki - np na II stopniu zawodowym (MBO), do znalezienia pracy, do wspierania dzieci w ich karierze szkolnej czy też do aplikowania o obywatelstwo holenderskie. Kurs B1 może przygotować kandydatów do egzaminu państwowego NT2 programma I (STEX B1).

Niderlandzki dla zaawansowanych  (B2)
Po pomyślnym zakończeniu kursu na poziomie B2 uczestnik potrafi zrozumieć podstawową zawartość skomplikowanego tekstu na tematy konkretne i abstrakcyjne. Potrafi prowadzić dyskusje związane z bliskimi mu zagadnieniami. Kursy B2 koncentrują się na prowadzeniu spontanicznych dialogów i bogaceniu słownictwa potrzebnego do rozumienia i pisania skomplikowanych tekstów na wiele różnorodnych tematów oraz wyrażać swoje opinie o bieżących sprawach, jak również dostrzegać wady i zalety danej sytuacji. Otrzymuje wiedzę niezbędną do życia w Holandii, do rozpoczęcia studiów na poziomie HBO lub na uniwersytecie, do znalezienia pracy wymagającej wyższego wykształcenia, do wspierania dzieci w ich karierze szkolnej czy też do aplikowania o obywatelstwo holenderskie. Kurs B2 może przygotować kandydatów do egzaminu państwowego NT2 programma II (STEX B2).

Przygotowanie do holenderskich egzaminów państwowych
Zajęcia odbywają się jako przygotowanie do egzaminu integracyjnego inburgeringexamen (STEX A2) i egzaminów państwowych NT2 I (STEX B1) oraz NT2 II (STEX B2).

Coaching językowy - konwersacje 
Uczestnicy semestralnych kursów w Kredzie mogą skorzystać z nieodpłatnego coachingu.

1-dniowy kurs języka niderlandzkiego dla początkujących (Niderlandzki dla pierwszej komunikacji) 
Kurs oferowany jest w weekendy oraz na zamówienie pracodawców. Kurs trwa 6 godzin wraz z lunchem oraz obejmuje 3 moduły: prezentacja siebie, praca, mieszkanie. Uczestnicy otrzymują przydatne materiały do dalszej nauki oraz teczkę z praktycznymi informacjami na temat życia w Holandii.


2) JĘZYK ANGIELSKI:

Język angielski (A1 & A2)
Kreda oferuje migrantom (z EU) kursy angielskiego na dwóch poziomach: dla początkujących (A1) oraz lekko zaawansowanych. 

 

3) JĘZYK POLSKI ORAZ KOMUNIKACJA Z POLAKAMI:

Język polski dla Holendrów (A2 & A2)
Kreda oferuje kursy polskiego dla Holendrów na dwóch poziomach: dla początkujących (A1) i lekko zaawansowanych (A2).

Trening Komunikacja i różnice kulturowe.
Szkolenie to kierowane jest do holenderskich zakładów pracy, urzędów oraz organizacji pomocowych, których kadra potrzebuje efektywnej komunikacji z polskimi mieszkańcami Holandii, kolegami i pracownikami. Do wyboru są trzy formy szkolenia. Po zakończeniu zajęć kursanci otrzymują certyfikat zaopatrzony w znak jakości Blik op WerkInformacje: info@kreda.nl