Informacja i doradztwo edukacyjne

Stichting Kreda zajmuje się informowaniem, doradztwem, pośrednictwem oraz wsparciem w komunikacji pomiędzy domem a szkołą czy też organizacjami pomocowymi d/s dzieci i młodzieży. Ponadto Stichting Kreda uczestniczy w różnych projektach kierowanych do rodziców-migrantów oraz holenderskich pedagogów, nauczycieli oraz pracowników instytucji d/s rodziny.

Program Mentor
Program Mentor ma na celu pomaganie dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom pokonać bariery wynikające z różnic między systemami szkolnictwa, wspierać dzieci i młodzież w trudnych, decydujących momentach w karierze szkolnej (np. wybór szkoły średniej czy studów) oraz rozwiązywać problemy związane z edukacją. W ramach Programu Mentor od lat współpracujemy z Ambasadą RP w Hadze. Również w 2021 roku Ambasada wspiera nasz Program Mentor.

 

Szkolenia dla Mentorów  
W 2021 roku organizujemy kursy oraz szkolenia dla osób, które pragną pomagać polskim uczniom w Holandii w karierze szkolnej poprzez informowanie, doradzanie, pośredniczenie i pomoc w komunikacji ze szkołami. Wsparcie Mentorów dociera do rodziców, nauczycieli, pedagogów oraz innych osób związanych z oświatą i opieką nad dzieckiem. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt na info@kreda.nl

"Fair’-education – sprawiedliwa oświata?"  
W zainicjowanym w 2021 roku cyklu "Fair’-education" Stichting Kreda analizuje stan oraz zmiany w holenderskim szkolnictwie na tle aktualnych przemian społecznych, w tym masowej migracji oraz kryzysu COVID-19. W 12 tematycznie zestawionych prezentacjach m.in. zastanawiamy się nad pojęciem sprawiedliwości w oświacie; czy wszyscy uczniowie mają równy dostęp do nauki, czy w holenderskich szkołach obecny jest szacunek dla różnorodności oraz czy istnieje możliwość zabierania głosu we własnej sprawie. Pokazujemy, jak działa system oświaty w Holandii, z czym się zmaga w ostatnich latach, jak radzi sobie z kryzysem COVID-19, edukacją dostosowaną do potrzeb oraz innymi zagadnieniami, które mogą zainteresować polskojęzycznych uczniów, studentów, rodziców, nauczycieli i mentorów w Holandii.
Stichting Kreda udostępniła w 2020 roku filmiki o długości 15-20 minut z prezentacjami na 12 różnych tematów.

Z filmików może skorzystać każda zainteresowana osoba w sposób online i offline do celów własnych oraz w sposób online i offline do celów związanych z wykonywaną działalnością pod warunkiem, że będą one wykorzystane w całości oraz z użyciem nazwy Stichting Kreda jako ich twórcy.

Uwaga! Następujące filmiki można odtworzyć w standardowym tempie (z podkładem muzycznym) lub zmienić prędkość ich odtwarzania w ustawieniach na ekranie (wyciszając dźwięk):

 1. Stan oświaty holenderskiej. Trendy i statystyki.

 2. Wpływ ‘Corony’ na pogłębianie się różnic między uczniami.

 3. Przyszłość szkolnictwa. Kształcenie dla siebie i świata.

 4. Holenderskie szkoły specjalne. (Nie)słuszność diagnozy.

 5. Wpływ otoczenia na sukces w oświacie holenderskiej.

 6. Porażka edukacji dostosowanej do szczególnych potrzeb.

 7. Dyferencjacja, system oceniania i prognoza rozwoju ucznia.

 8. Oczekiwania rodziców i wybór szkoły z udziałem dziecka.

 9. Jak rodzic może wesprzeć dziecko w rozwoju i nauce?

 10. Nauka w holenderskiej szkole podstawowej. Testy końcowe.

 11. Holenderskie szkoły średnie. Poziomy, profile i egzaminy.

 12. Holenderskie uczelnie wyższe. Porównanie kwalifikacji.

 

Materiały informacyjne
Fundacja Kreda publikuje i gromadzi materiały dotyczące edukacji i wychowania i pomaga znaleźć informacje dotyczące systemów edukacji w Holandii i Unii Europejskiej.

-> folder Mentor - oświata w Holandii i Polsce (wersja pol. i niderl., 2018)

-> Informator Edukacyjny dla Polaków w Holandii (wersja pol., 2019)

-> broszura - Jaka jest holenderska szkoła (wersja pol., 2019)

-> ulotka - Twoje Dziecko i Ty w Holandii (wersja pol., 2019)

-> książeczka - 5 Lat Konferencji 'Zrozumieć Dwujęzyczność' (wersja niderl., 2018)

 

Mediacja oraz wsparcie w komunikacji
Na prośbę rodziców czy szkoły mentorzy Kredy pomagają podczas np. rozmów oraz zebrań z rodzicami, również jeśli potrzeba wsparcia wynika z braku znajomości języka czy narastającego konfliktu.

Spotkania informacyjne dla szkół
Dla rodziców i nauczycieli organizowane są w szkołach spotkania informacyjne, dotyczące edukacji w Holandii po to, by lepiej zrozumieć wzajemne oczekiwania. Chętne osoby mogą wziąć udział w warsztatach na ciekawe tematy dotyczące nauki i oświaty oraz wychowania dziecka.

Prowadzimy też treningi komunikacji wielokulturowej skierowane do nauczycieli i rodziców.