OPDRACHTGEVERS

Cursussen Nederlandse taal bij bedrijven

Trainingen voor organisaties met het doel de communicatie met de Poolse doelgroep te verbeteren

Scholingen voor betere kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt, gericht op met name vrouwen met een migratieachtergrond

Tolk- en adviesdiensten ten behoeve van het onderwijs.

 

Wat Stichting Kreda uniek maakt is de combinatie van professionaliteit en de eigen ervaring en kennis van migranten. Kreda is een vrijwilligersorganisatie met veel verschillende nationaliteiten in het team. Zo hebben we de afgelopen jaren honderden migrantenfamilies ondersteund met de nadruk op Polen. Ons scholingsprogramma voor werkenden omvat korte trainingen en cursussen taal en cultuur, educatie en ouderbetrokkenheid. Tegelijkertijd worden alle door BlikopWerk gecertificeerde cursussen door professionele NT2-docenten gegeven en van deze cursussen is bekend dat zij in het door Blik op Werk verplicht gestelde, onafhankelijke tevredenheidsonderzoek van instituut Panteia een ruime 8 (van 10)scoren. Om het aanbod optimaal te kunnen samenstellen doet Kreda regelmatig onderzoek naar wensen van deelnemers en opdrachtgevers van de cursussen.

Cursussen Nederlandse taal bij bedrijven 

Het NT2 scholingsaanbod van Kreda bij bedrijven betreft 1-daagse trainingen voor beginners en meerdaagse cursussen voor beginners en gevorderden.

Ons taalcursuspakket ToolKit Nederlandse Taal op de Werkvloer is een uitstekende anier om de communicatie met Poolse collega’s in het bedrijf te versoepelen, de arbeidsveiligheid te verbeteren, de werkwaarde en effectiviteit te verhogen en het werken voor de organisatie plezieriger te maken.

Naast cursussen Nederlands bij bedrijven biedt Kreda ook scholingen Nederlands, Engels en Pools in het Educatiecentrum Bollenstreek in Lisse.

 

Trainingen communicatie met de Poolse doelgroep 
Communicatietrainingen voor instanties en organisaties, die veel met de Poolse doelgroep te maken hebben, bestaande uit diverse workshops, 1-daagsetrainingen en cursussen om de communicatie met en het wederzijds begrip tussen Nederlanders en Polen te verbeteren.

Scholingen voor betere kansen voor migranten op de Nederlandse arbeidsmarkt    

De scholing voor betere kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt is met name gericht op vrouwen met een migratieachtergrond die zich (verder) willen ontwikkelen via volwasseneneducatie, zodat zij kunnen instromen in het onderwijs en/of tolk- en adviesdiensten kunnen verlenen in het onderwijs.