OPDRACHTGEVERS

Wat Stichting Kreda uniek maakt is de combinatie van professionaliteit en de eigen ervaring en kennis van migranten. Kreda is een vrijwilligersorganisatie met veel verschillende nationaliteiten in het team. Zo hebben we de afgelopen jaren honderden migrantenfamilies ondersteund, met de nadruk op Polen. Ons scholingsprogramma voor werkenden, werkzoekenden en personen die een re-integratietraject doorlopen omvat taalcursussen en scholingen voor betere kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Aan organisaties die met Polen werken, biedt Kreda communicatietrainingen.

Om het aanbod optimaal te kunnen samenstellen doet Kreda regelmatig onderzoek naar wensen van deelnemers en opdrachtgevers.

Cursussen Nederlandse taal bij bedrijven 

Het scholingsaanbod Nederlandse taal van Kreda voor bedrijven heeft tot doel communicatie met Poolse medewerkers te versoepelen en zo de arbeidsveiligheid te verbeteren, de werkwaarde en -effectiviteit te verhogen en het werken in uw organisatie plezieriger te maken voor migranten.

Meer informatie via info@kreda.nl

Trainingen communicatie met de Poolse doelgroep 
Communicatietrainingen voor instanties en organisaties, die veel met Poolse migranten te maken hebben zoals diverse workshops, eendaagse trainingen en cursussen om communicatie en wederzijds begrip tussen Nederlanders en Polen te verbeteren.

Meer informatie via info@kreda.nl

Scholingen voor migranten voor betere kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt 

Kreda biedt verschillende scholingen aan voor betere kansen op de arbeidsmarkt. Deze zijn met name gericht op personen, die in het land van herkomst een studie of een opleiding hebben gevolgd op het gebied waarin ze in Nederland niet werkzaam zijn.

Meer informatie via info@kreda.nl