OPDRACHTGEVERS

Wat Stichting Kreda uniek maakt is de combinatie van professionaliteit en de eigen ervaring en kennis van migranten. Kreda is een vrijwilligersorganisatie met veel verschillende nationaliteiten in het team. Zo hebben we de afgelopen jaren honderden migrantenfamilies ondersteund met de nadruk op Polen. Ons scholingsprogramma voor werkenden omvat korte trainingen en cursussen taal en cultuur, educatie en ouderbetrokkenheid. Alle door Blik op Werk gecertificeerde cursussen worden door professionele NT2-docenten gegeven. Wij hebben opgemerkt, dat zij in het door Blik op Werk verplicht gestelde, onafhankelijke tevredenheidsonderzoek goed scoren. Om het aanbod optimaal te kunnen samenstellen doet Kreda regelmatig onderzoek naar wensen van deelnemers en opdrachtgevers van de cursussen.

Cursussen Nederlandse taal bij bedrijven 

Het scholingsaanbod Nederlandse taal van Kreda voor bedrijven heeft tot doel communicatie met Poolse medewerkers te versoepelen en zo de arbeidsveiligheid te verbeteren, de werkwaarde en -effectiviteit te verhogen en het werken in uw organisatie plezieriger te maken voor migranten.

Meer informatie via info@kreda.nl

Trainingen communicatie met de Poolse doelgroep 
Communicatietrainingen voor instanties en organisaties, die veel met Poolse migranten te maken hebben zoals diverse workshops, eendaagse trainingen en cursussen om communicatie en wederzijds begrip tussen Nederlanders en Polen te verbeteren.

Meer informatie via info@kreda.nl

Scholingen voor migranten voor betere kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt 

Kreda biedt verschillende scholingen aan voor betere kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze zijn met name gericht op vrouwen, die in het land van herkomst al waren opgeleid voor onderwijs, opvoeding, taal- en cultuur of daarin werkzaam waren. 

Meer informatie via info@kreda.nl