OPDRACHTGEVERS

Wat Stichting Kreda uniek maakt is de combinatie van professionaliteit en de eigen ervaring en kennis van migranten. Kreda is een vrijwilligersorganisatie met veel verschillende nationaliteiten in het team. Zo hebben we de afgelopen jaren honderden migrantenfamilies ondersteund met de nadruk op Polen. Ons scholingsprogramma voor werkenden omvat korte trainingen en cursussen taal en cultuur, educatie en ouderbetrokkenheid. Alle door Blik op Werk gecertificeerde cursussen worden door professionele NT2-docenten gegeven. Wij hebben opgemerkt, dat zij in het door Blik op Werk verplicht gestelde, onafhankelijke tevredenheidsonderzoek goed scoren. Om het aanbod optimaal te kunnen samenstellen doet Kreda regelmatig onderzoek naar wensen van deelnemers en opdrachtgevers van de cursussen.

Cursussen Nederlandse taal bij bedrijven 

Het scholingsaanbod Nederlandse taal van Kreda  voor bedrijven heeft tot doel de communicatie met Poolse collega’s te versoepelen en zo de arbeidsveiligheid te verbeteren, de werkwaarde en -effectiviteit te verhogen en het werken in uw organisatie plezieriger te maken voor migranten.

Lees verder >

Trainingen communicatie met de Poolse doelgroep 
Communicatietrainingen voor instanties en organisaties, die veel met de Poolse doelgroep te maken hebben, bestaande uit diverse workshops, eendaagse trainingen en cursussen om de communicatie met en het wederzijds begrip tussen Nederlanders en Polen te verbeteren.

Lees verder >

Scholingen voor migranten voor betere kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt 

Kreda biedt verschillende scholingen aan voor betere kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt - met name gericht op vrouwen, die in het land van herkomst al waren opgeleid voor onderwijs, opvoeding, taal- en cultuur of daarin werkzaam waren. Voorbeelden hiervan zijn een training 'Leraar worden in Nederland' (1 dag), 'Voorbereiding voor kandidaten leraar Nederlands aan volwassenen' (3 dagen) en 'Tolken voor het onderwijs'.