OVER KREDA

De Stichting Kreda is eind 2013 opgericht in de Bollenstreek met het doel voor migranten activiteiten te ontwikkelen, zodat zij beter functioneren en zich beter thuis voelen in Nederland. In de relatief korte tijd van haar bestaan heeft Kreda zich ontwikkeld tot een zeer gewaardeerd educatief ontmoetingscentrum, in de Bollenstreek en landelijk, in Nederland, tot een expertisecentrum voor ondersteuning in onderwijs en ontwikkeling voor anderstaligen.

De organisatie werkt vrijwel uitsluitend met vrijwilligers. In totaal zetten zich ongeveer 50 mensen in voor onze activiteiten. Ons kantoor bevindt zich in het hart van de Bollenstreek, in Lisse. Daar beschikken we ook over een kantoor/vergaderruimte en, op het ogenblik, twee leslokalen.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen aan: [email protected]

WAT DOEN WIJ?

In de eerste plaats is Kreda in Lisse zowel een ontmoetingsplek als een educatief centrum. Daar worden taal- en inburgeringscursussen aangeboden, maatschappelijke projecten georganiseerd en aandacht besteed aan sociale ondersteuning. Naar ons is gebleken is er naast de taallessen ook steeds meer behoefte aan trainingen sociale activering ten behoeve van instroming op de arbeidsmarkt, beter functioneren op de arbeidsplek en in het algemeen in Nederland. Daarvoor zijn sinds kort door Kreda allerlei trainingen ontwikkeld.

Tweewekelijks is er op zaterdag afwisselend een Weekendschool Nederlands, waar anderstalige kinderen worden geholpen bij hun instroom in het Nederlandse onderwijs, en de Poolse School Bollenstreek, waar kinderen met een Poolse achtergrond onderricht krijgen in de taal en cultuur van het land van herkomst.

In de loop der jaren heeft Kreda zich ontwikkeld tot een expert op het gebied van onderwijs en opvoeding van twee- of meertalige kinderen. Op verschillende manieren biedt Kreda advies en (structurele)ondersteuning aan ouders, scholen en andere organisaties hoe hiermee om te gaan

Iedere week vindt op vrijdag een Moeder & Kind Club plaats, waar moeders met kinderen tot 4 jaar elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen, terwijl de kinderen spelen en knutselen. ’s Morgens treffen Poolse moeders en kinderen elkaar; ’s middags wordt sinds oktober 2018 eenzelfde bijeenkomst georganiseerd voor Arabisch sprekende moeders met hun jonge kinderen.

BLIK OP WERK, SAMENWERKING EN FINANCIËLE ONDERSTEUNING

Stichting Kreda beschikt sinds 2017 over het keurmerk van Blik op Werk, dat noodzakelijk is voor aanbieders van taalonderwijs aan cursisten, die zich  met een DUO-lening voorbereiden op het inburgeringsexamen,. Op de website van Blik op Werk vindt u meer informatie over deze organisatie.

Voorts werkt Kreda samen met de op deze pagina genoemde organisaties en, hoewel Kreda haar activiteiten grotendeels zelf financiert, ontvangen wij voor een deel daarvan financiële ondersteuning van een aantal eveneens op deze pagina vermelde organisat

 

VACATURES

Kreda heeft altijd vacatures voor enthousiaste vrijwilligers die ons bij onze verschillende activiteiten kunnen en willen helpen. Voor bepaalde onderdelen van ons aanbod hebben wij ook professionals nodig. Alle vacatures bij Kreda vindt u hieronder en tevens op Indeed en de regionale vacaturesites van de Bollenstreek.