Over Kreda

 

Stichting Kreda is eind 2013 opgericht in de Bollenstreek met het doel voor migranten activiteiten te ontwikkelen, zodat zij beter functioneren en zich beter thuis voelen in Nederland. In de relatief korte tijd van haar bestaan heeft Kreda zich ontwikkeld tot een zeer gewaardeerd educatief ontmoetingscentrum, in de Bollenstreek en landelijk, in Nederland, tot een expertisecentrum voor ondersteuning in onderwijs en ontwikkeling voor anderstaligen.

De organisatie werkt vrijwel uitsluitend met vrijwilligers. In totaal zetten zich dagelijks tussen 30 en 50 mensen in voor onze activiteiten. Ons kantoor bevindt zich in het hart van de Bollenstreek, in Lisse. Daar beschikken we ook over een kantoor/vergaderruimte en drie leslokalen.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen aan: info@kreda.nl

Wat doen wij?

 

In de eerste plaats is Kreda in Lisse zowel een ontmoetingsplek als een educatief centrum. Daar worden taalcursussen aangeboden, maatschappelijke projecten georganiseerd en aandacht besteed aan sociale ondersteuning. Naar ons is gebleken is er naast de taallessen ook steeds meer behoefte aan trainingen sociale activering ten behoeve van instroming op de arbeidsmarkt, beter functioneren op de arbeidsplek en in het algemeen in Nederland. Daarvoor heeft Kreda allerlei trainingen ontwikkeld.

Op zaterdag is er de Poolse School Bollenstreek, waar kinderen met een Poolse achtergrond onderricht krijgen in de taal en cultuur van het land van herkomst, en doordeweeks worden bijlessen Nederlands aan anderstalige kinderen aangeboden.

In de loop der jaren heeft Kreda zich ontwikkeld tot een expert op het gebied van onderwijs en opvoeding van twee- of meertalige kinderen. Op verschillende manieren biedt Kreda advies en ondersteuning aan ouders, scholen en andere organisaties hoe hiermee om te gaan

Iedere week vindt op vrijdag een Moeder & Kind Club plaats, waar moeders met kinderen tot 4 jaar elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen, terwijl de kinderen spelen en knutselen. 

Werken bij Kreda

Kreda heeft altijd open vacatures voor enthousiaste vrijwilligers die ons bij onze verschillende activiteiten kunnen en willen helpen. Voor bepaalde onderdelen van ons aanbod hebben wij ook professionals nodig. Alle vacatures van Kreda vindt u bij de regionale vacaturebank van de Bollenstreek.

Kreda hanteert voor alle medewerkers een Gedragscode en Anstelingsbeleid. Voor aanvang van de werkzaamheden zal hen worden verzocht deze te ondertekenen. Bovendien dient iedere medewerker van Kreda een Verklaring Omtrent het Gedrag te kunnen overleggen.