OVER KREDA

Stichting Kreda is eind 2013 opgericht in de Bollenstreek met het doel voor migranten activiteiten te ontwikkelen, zodat zij beter functioneren en zich beter thuis voelen in Nederland. In de relatief korte tijd van haar bestaan heeft Kreda zich ontwikkeld tot een zeer gewaardeerd educatief ontmoetingscentrum, in de Bollenstreek en landelijk, in Nederland, tot een expertisecentrum voor ondersteuning in onderwijs en ontwikkeling voor anderstaligen.

De organisatie werkt vrijwel uitsluitend met vrijwilligers. In totaal zetten zich ongeveer 50 mensen in voor onze activiteiten. Ons kantoor bevindt zich in het hart van de Bollenstreek, in Lisse. Daar beschikken we ook over een kantoor/vergaderruimte en, op het ogenblik, twee leslokalen.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen aan: info@kreda.nl

WAT DOEN WIJ?

In de eerste plaats is Kreda in Lisse zowel een ontmoetingsplek als een educatief centrum. Daar worden taal- en inburgeringscursussen aangeboden, maatschappelijke projecten georganiseerd en aandacht besteed aan sociale ondersteuning. Naar ons is gebleken is er naast de taallessen ook steeds meer behoefte aan trainingen sociale activering ten behoeve van instroming op de arbeidsmarkt, beter functioneren op de arbeidsplek en in het algemeen in Nederland. Daarvoor zijn sinds kort door Kreda allerlei trainingen ontwikkeld.

Tweewekelijks is er op woensdag Bijles Nederlands, waar anderstalige kinderen worden geholpen bij hun instroom in het Nederlandse onderwijs. Op zaterdag is er tweewekelijks de Poolse School Bollenstreek, waar kinderen met een Poolse achtergrond onderricht krijgen in de taal en cultuur van het land van herkomst.

In de loop der jaren heeft Kreda zich ontwikkeld tot een expert op het gebied van onderwijs en opvoeding van twee- of meertalige kinderen. Op verschillende manieren biedt Kreda advies en (structurele)ondersteuning aan ouders, scholen en andere organisaties hoe hiermee om te gaan

Iedere week vindt op vrijdag een Moeder & Kind Club plaats, waar moeders met kinderen tot 4 jaar elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen, terwijl de kinderen spelen en knutselen. ’s Morgens treffen Poolse moeders en kinderen elkaar; ’s middags wordt sinds oktober 2018 eenzelfde bijeenkomst georganiseerd voor Arabisch sprekende moeders met hun jonge kinderen.

BLIK OP WERK, SAMENWERKING
EN FINANCIËLE ONDERSTEUNING

Stichting Kreda beschikt sinds 2017 over het keurmerk van Blik op Werk, dat noodzakelijk is voor aanbieders van taalonderwijs aan cursisten, die zich  met een DUO-lening voorbereiden op het inburgeringsexamen. Op de website van Blik op Werk vindt u meer informatie over deze organisatie.

Voorts werkt Kreda samen met de volgende organisaties: de Ambassade van de Republiek Polen in Den Haag, met het Centrum voor Ontwikkeling van Pools Onderwijs in het Buitenland (ORPEG) en met het Forum van Poolse Scholen in Nederland (FPSN).
Kreda financiert het merendeel van haar activiteiten zelf. Daarnaast ontvangen we voor een deel van onze activiteiten financiële ondersteuning van de volgende gemeentes en fondsen: Fonds 1818, J.C. Ruigrok Stichting (voor Moeder en Kind Club Arabisch), en van de gemeentes Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teijlingen.

WERKEN BIJ KREDA

Kreda heeft altijd open vacatures voor enthousiaste vrijwilligers die ons bij onze verschillende activiteiten kunnen en willen helpen. Voor bepaalde onderdelen van ons aanbod hebben wij ook professionals nodig. Alle vacatures van Kreda vindt u op Indeed en de regionale vacaturebank van de Bollenstreek.

Kreda hanteert voor alle medewerkers een Gedragscode en Aanstellingsbeleid. Voor aanvang van de werkzaamheden zal hen worden verzocht deze te ondertekenen. Bovendien dient iedere medewerker van Kreda een Verklaring Omtrent het Gedrag te kunnen overleggen.