KREDA VOOR VOLWASSENEN

Sinds 2014 biedt Stichting Kreda cursussen en scholingen aan privépersonen en medewerkers van bedrijven en organisaties. De cursussen Nederlands van Stichting Kreda zijn een uitstekend middel voor het bevorderen van communicatie met Nederlanders en om waardevolle kennis te verwerven voor studie, wonen en werken in Nederland met als doel werk- en privéleven in Nederland tot een succes maken. Voor de verschillende doelgroepen: werkenden, werkzoekenden, ouders die hun kinderen willen bijstaan op school, personen die een studie of opleiding willen volgen of een examen NT2 (A2, B1 of B2) willen doen om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen, zijn er tal van mogelijkheden bij Kreda om Nederlands te leren. Basis voor de cursussen bij Sichting Kreda vormt het Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Ook worden er naar behoefte cursussen Engels en Pools gegeven. Tenslotte heeft Kreda cursussen ontwikkeld om (EU) migranten te helpen hun kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt te vergroten en tevens voor bedrijven om hun personeel te helpen beter te functioneren op de werkvloer. 

 

TAALCURSUSSEN


Het aanbod aan taalcursussen van Stichting Kreda omvat korte en lange cursussen Nederlands en Engels voor (EU)-migranten, cursussen Pools voor Nederlanders, examentrainingen en taal coaching. 

Tot onze cursisten behoren (EU-) migranten (vooral Polen), werkenden en werkzoekenden, ondernemers, ouders die hun kinderen in Nederland opvoeden of personen die hier aan een studie willen beginnen, maar ook bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen en welzijnsorganisaties. 

Informatie en aanmelding via e-mail info@kreda.nl

INBURGERING-TAAL CURSUSSEN

Tot en met schooljaar 2019-2020 bod Kreda inbugeringscursussen die door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) werden betaald. Deze cursussen waren met name bestemd voor inburgeringsplichtigen die zich tussen 2016 en 2020 in de Bollenstreek hebben gevestigd. De offerte omvatte taalcursussen Nederlands, cursussen Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM), Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) en examentrainingen. Vanaf 2020 is het aanbod van de Stichting gericht op participatietrajecten.

Vragen via: info@kreda.nl

BETERE KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT

Kreda geeft trainingen sociale activering, taalcoaching en werkervaringstrajecten, waarmee migranten hun plaats kunnen vinden in de Nederlandse samenleving en worden bijgestaan op weg naar de Nederlandse arbeidsmarkt.

Ons aanbod aan coaching voor betere participatie en kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt is tot stand gekomen dankzij de kennis en ervaring die Kreda met de doelgroep heeft opgebouwd en een jarenlange samenwerking met lokale gemeentes en partners.

Informatie via: info@kreda.nl