KREDA VOOR VOLWASSENEN

De cursussen Nederlands van Kreda zijn een uitstekend middel voor het bevorderen van communicatie met Nederlanders en om waardevolle kennis te verwerven voor studie, wonen en werken in Nederland met als doel werk- en privéleven in Nederland tot een succes maken. Voor de verschillende doelgroepen, inburgeraars, werkenden, werkzoekenden, ouders die hun kinderen willen bijstaan op school, personen die een studie of opleiding willen volgen zijn er tal van mogelijkheden bij Kreda om Nederlands te leren.
Naast de reguliere lessen kunnen cursisten kosteloos een beroep doen op onze taal- en maatschappelijke coaches en extra ondersteuning tijdens kantooruren. Ook worden er naar behoefte cursussen Engels en Pools gegeven.

Voor diegenen, die het Inburgeringsexamen moeten afleggen om hun verblijfsvergunning te kunnen behouden of de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen, hebben wij ook cursussen Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Tenslotte heeft Kreda cursussen ontwikkeld om (EU) migranten te helpen hun kansen op de Nederlandse  arbeidsmarkt te vergroten en tevens voor bedrijven om hun personeel te helpen beter te functioneren op de werkvloer.

TAALCURSUSSEN

Het aanbod aan taalcursussen van Kreda omvat korte en lange cursussen Nederlands en Engels voor (EU)-migranten, cursussen Pools voor Nederlanders, examentrainingen en taal coaching.

Tot onze cursisten behoren (EU-) migranten (vooral Polen), inburgeraars, werkenden en werkzoekenden, ondernemers, ouders die hun kinderen in Nederland opvoeden of personen die hier aan een studie willen beginnen, maar ook bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen en welzijnsorganisaties.

Lees verder >

INBURGERING

Kreda’s inburgeringscursussen zijn ontwikkeld voor personen, die examen moeten doen om hun verblijfsvergunning te kunnen behouden of zich tot Nederlander te laten naturaliseren.

Kreda biedt korte en lange cursussen Nederlands. Daarnaast ook de cursussen Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) en examentrainingen.

Deze cursussen zijn door Kreda speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de vraag naar professioneel inburgeringsaanbod voor de nieuwe bewoners van onze regio.

Lees verder >

BETERE KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT

Succesvolle integratie kan pas plaatsvinden, als men daar bewust naar toe werkt, als men talenten en doelen kan realiseren door een taal te leren en deel te nemen aan de maatschappij, zodat men zelf ook een actieve bijdrage kan leveren.

Kreda geeft trainingen sociale activering, taalcoaching en werkervaringstrajecten, waarmee migranten hun plaats kunnen vinden in de Nederlandse samenleving en worden bijgestaan op weg naar de Nederlandse arbeidsmarkt.

Het huidige aanbod aan coaching voor betere participatie en kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt is tot stand gekomen dankzij de kennis en ervaring die Kreda met de doelgroep heeft opgebouwd.