KREDA VOOR VOLWASSENEN

De cursussen Nederlands van Stichting Kreda zijn een uitstekend middel voor het bevorderen van communicatie met Nederlanders en om waardevolle kennis te verwerven voor studie, wonen en werken in Nederland met als doel werk- en privéleven in Nederland tot een succes maken. Voor de verschillende doelgroepen: werkenden, werkzoekenden, ouders die hun kinderen willen bijstaan op school, personen die een studie of opleiding willen volgen of een examen NT2 (A2, B1 of B2) willen doen om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen, zijn er tal van mogelijkheden bij Kreda om Nederlands te leren.

Basis voor de cursussen bij Sichting Kreda vormt het Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). 


Naast de reguliere lessen kunnen cursisten kosteloos een beroep doen op onze taal- en maatschappelijke coaches en extra ondersteuning.

Ook worden er naar behoefte cursussen Engels en Pools gegeven.

Tenslotte heeft Kreda cursussen ontwikkeld om (EU) migranten te helpen hun kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt te vergroten en tevens voor bedrijven om hun personeel te helpen beter te functioneren op de werkvloer.

 

LET OP! In verband met Corona is de werving voor nieuwe cursussen tot nader order opgeschort.

TAALCURSUSSEN


Het aanbod aan taalcursussen van Kreda omvat korte en lange cursussen Nederlands en Engels voor (EU)-migranten, cursussen Pools voor Nederlanders, examentrainingen en taal coaching.

Tot onze cursisten behoren (EU-) migranten (vooral Polen), werkenden en werkzoekenden, ondernemers, ouders die hun kinderen in Nederland opvoeden of personen die hier aan een studie willen beginnen, maar ook bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen en welzijnsorganisaties.

 

INBURGERING-TAAL CURSUSSEN

Tot eind juni 2020 bod Kreda inbugeringscursussen die door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) werden betaald. Deze cursussen waren met name bestemd voor vluchtelingen uit de Bollenstreek die inmiddels grotendeels aan hun inburgeringsplicht al hebben voldaan.

Kreda bod korte en lange cursussen Nederlands aan. Daarnaast ook de cursussen Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM), Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) en examentrainingen. 

 

BETERE KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT

 

Kreda geeft trainingen sociale activering, taalcoaching en werkervaringstrajecten, waarmee migranten hun plaats kunnen vinden in de Nederlandse samenleving en worden bijgestaan op weg naar de Nederlandse arbeidsmarkt.

Ons aanbod aan coaching voor betere participatie en kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt is tot stand gekomen dankzij de kennis en ervaring die Kreda met de doelgroep heeft opgebouwd.

Informatie via: info@kreda.nl