ONDERWIJSADVIES

Kreda heeft in de loop der jaren veel ervaring en kennis opgedaan over opvoeding en onderwijs in Nederland en ondersteuning aan anderstalige kinderen en hun families door allerlei educatieve, culturele en sociale activiteiten te organiseren voor kinderen, hun ouders, leraren en professionals van verschillende organisaties, die met migranten (met name Poolse) werken. Zowel de vrijwillige als professionele inzet van Kreda wordt hoog gewaardeerd.

De conferenties Het Begrip Tweetaligheid en talloze scholingen die Kreda heeft georganiseerd voor onderwijs- en andere professionals die met migrantenkinderen (met name Poolse) werken, hebben honderden deelnemers geholpen inzicht te krijgen in, onder meer, (passend) onderwijs, ouderbetrokkenheid, culturele overeenkomsten en verschillen, opvoeding en de rechten van het kind. Het Mentorprogramma van Kreda zorgt voor competente en complexe ondersteuning aan Poolse leerlingen, hun ouders en hun leerkrachten en het inzichtelijk maken van het Nederlandse onderwijssysteem, heeft bewezen dat er grote behoefte is aan deze vorm van hulp. Bovendien doet Kreda onderzoek en geeft scholingen over verschillen in opvoeding en educatie aanscholen en welzijnsorganisaties en organiseert een breed scala van motiverende workshops voor de middelbare scholieren.

Scholing voor professionals
Het scholingsaanbod van Kreda voor professionals in het onderwijs- en welzijnsorganisaties betreft praktische themascholingen, studiedagen en conferenties over de invloed van migratie, taal en cultuur op ontwikkeling en onderwijs van migrantenkinderen in Nederland. Om een optimaal aanbod te kunnen bieden doet Kreda eigen onderzoek naar behoeftes, trends en ontwikkelingen ten aanzien van migratie en onderwijs aan migrantenkinderen.

-> Kreda samenvatting onderzoek naar ouderbetrokkenheid bij Poolse ouders in de Bollenstreek (2020, versie NL)

Meer informatie via info@kreda.nl

-> Lees verder

Voorlichting & advies

Stichting Kreda biedt voorlichting, advies, bemiddeling en ondersteuning bij communicatie over opvoeding en onderwijs voor Poolse ouders en Nederlandse docenten en professionals van o.a. CJG, GGZ, GGD, Jeugdzorg, enz. Ook werkt Kreda aan verschillende projecten voor migrantenouders en Nederlandse opvoeders en pedagogen, waardoor men m zodat men meer kennis over elkaar verkrijgt, zodat wederzijds begrip, betere communicatie en grotere betrokkenheid kunnen worden gerealiseerd.

Meer informatie via info@kreda.nl

-> Lees verder

Workshops voor middelbare scholieren

Duizenden Poolse kinderen vervolgen hun schoolcarrière in Nederland. Hoe zorgen wij voor een optimale ontplooiing van deze kinderen? Het aanbod van Kreda voor de jeugd omvat themaworkshops op scholen, coaching van leerlingen en begeleiding bij de (school)loopbaan.

Meer informatie via info@kreda.nl

-> Lees verder