KREDA VOOR KINDEREN

De sociale, culturele en educatieve activiteiten, die Kreda voor kinderen en ouders organiseert, zorgen voor kennisoverdracht, uitwisseling van ervaringen en nieuwe vriendschappen onder kinderen en volwassenen. Sinds de oprichting van Kreda hebben kinderen en hun ouders steeds centraal gestaan voor Stichting Kreda.
Wij zetten ons in om begrip te kweken voor meertalige kinderen, met name in het onderwijs, zodat alle kinderen zich ongeacht taal of afkomst op hun gemak kunnen voelen op Nederlandse scholen en gelijke kansen kunnen krijgen en benutten. Door kinderen van migranten te ondersteunen met extra lessen en activiteiten proberen wij hun ontwikkeling te stimuleren, waardoor zij zich makkelijker kunnen bewegen in hun nieuwe omgeving.

MOEDER & KIND CLUB

In de Moeder & Kind Club kunnen moeders met heel jonge kinderen andere moeders in dezelfde situatie leren kennen en met elkaar informatie en ervaringen uitwisselen. Hun kinderen kunnen intussen samen spelen, spelletjes doen of knutselen. Ook worden er regelmatig presentaties gegeven over kwesties, die deze groep vooral aangaan.

De Moeder & Kind Club, Pools verwelkomt Poolse moeders met baby’s of peuters tot 4 jaar iedere vrijdagochtend van 10.00-12:00 uur (met uitzondering van de schoolvakanties en feestdagen).

Inschrijvingen via info@kreda.nl

BIJLES NEDERLANDS

Vanaf september 2014 wordt er bijles gegeven bij Kreda aan basisschoolleerlingen.

Goed begrijpend lezen zorgt voor betere prestaties in alle vakken en beter functioneren op school.

De leerlingen vanaf 4 tot 12 j.o. zijn welkom.  

Inschrijvingen via info@kreda.nl

 

POOLSE SCHOOL BOLLENSTREEK

De Poolse School Bollenstreek heeft tot doel, door middel van buitenschoolse activiteiten, kinderen uit Polen of met één of twee Poolse ouders kennis te laten maken met de taal, cultuur en gewoontes van hun land van herkomst.

Tijdens de lessen doorlopen de leerlingen een programma, waarin de Poolse taal, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en elementen van traditie en cultuur aan bod komen. Natuurlijk  is er ook plaats voor creativiteit en voor educatief spel.

De Poolse School Bollenstreek is voor leerlingen van 4 tot 12 jaar oud. De bijeenkomsten duren 3 uur en vinden twee keer per maand plaats op zaterdag behalve tijdens de schoolvakanties en op feestdagen.

Inschrijvingen via info@kreda.nl