KREDA VOOR KINDEREN

De sociale, culturele en educatieve activiteiten, die Kreda voor kinderen en ouders organiseert, zorgen voor kennisoverdracht, uitwisseling van ervaringen en nieuwe vriendschappen onder kinderen en volwassenen. Sinds de oprichting van Kreda hebben kinderen en hun ouders steeds centraal gestaan voor Stichting Kreda.
Wij zetten ons in om begrip te kweken voor meertalige kinderen, met name in het onderwijs, zodat alle kinderen zich ongeacht taal of afkomst op hun gemak kunnen voelen op Nederlandse scholen en gelijke kansen kunnen krijgen en benutten. Door kinderen van migranten te ondersteunen met extra lessen en activiteiten proberen wij hun ontwikkeling te stimuleren, waardoor zij zich makkelijker kunnen bewegen in hun nieuwe omgeving.

MOEDER & KIND CLUB

In de Moeder & Kind Club kunnen moeders met heel jonge kinderen andere moeders in dezelfde situatie leren kennen en met elkaar informatie en ervaringen uitwisselen. Hun kinderen kunnen intussen samen spelen, spelletjes doen of knutselen. Ook worden er regelmatig presentaties gegeven over kwesties, die deze groep vooral aangaan.

De Moeder & Kind Club, Pools verwelkomt Poolse moeders met baby’s of peuters tot 4 jaar iedere vrijdagochtend van
10.00-12:00 uur (met uitzondering van de schoolvakanties en feestdagen).

Lees verder >

Op vrijdagmiddag van 12.30-14.30 uur is er een Moeder & Kind Club Arabisch voor Arabisch sprekende moeders met baby's of peuters tot 4 jaar oud.

Lees verder >

Inschrijfformulier

NIEUW! WEEKENDSCHOOL NL HEET VOORTAAN BIJLES NEDERLANDS NIEUW!

De Weekendschool NL is veranderd van naam, dag/tijd en inhoud.

Vanaf september 2019 wordt er BIJLES NEDERLANDS gegeven bij Kreda aan basisschoolleerlingen vanaf 7 jaar, eens in de twee weken op woensdagmiddag. Goed begrijpend lezen zorgt voor betere prestaties in alle vakken en beter functioneren op school.

De leerlingen worden begeleid door ervaren vrijwilligers in een voor ieder kind individueel opgesteld programma. Alle kinderen in de Bollenstreek zijn welkom op Bijles Nederlands, ongeacht hun moedertaal. Ook Nederlandse kinderen, die ondersteuning nodig hebben bij begrijpend lezen.

Lees verder NL >

Lees verder EN >

Inschrijfformulier

 

POOLSE SCHOOL BOLLENSTREEK

De Poolse School Bollenstreek heeft tot doel, door middel van buitenschoolse activiteiten, kinderen uit Polen of met één of twee Poolse ouders kennis te laten maken met de taal, cultuur en gewoontes van hun land van herkomst.

Tijdens de lessen doorlopen de leerlingen een programma, waarin de Poolse taal, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en elementen van traditie en cultuur aan bod komen. Natuurlijk  is er ook plaats voor creativiteit en voor educatief spel.

De Poolse School Bollenstreek is voor leerlingen van 4 tot 12 jaar oud. De bijeenkomsten duren 3 uur en vinden twee keer per maand plaats op zaterdag behalve tijdens de schoolvakanties en op feestdagen:

- 9.00 en 12.00 - groepen tussen 8 en 12 jaar.

- 13.00 en 16.00- groepen tussen 4 en 8 jaar.

Kosten: € 190 / schooljaar.

Lees verder >

Data schooljaar 2019-2020 >

Inschrijfformulier