KREDA VOOR KINDEREN

De sociale, culturele en educatieve activiteiten, die Kreda voor kinderen en ouders organiseert, zorgen voor kennisoverdracht, uitwisseling van ervaringen en nieuwe vriendschappen onder kinderen en volwassenen. Sinds de oprichting van Kreda hebben kinderen en hun ouders steeds centraal gestaan voor Stichting Kreda. Wij zetten ons in om begrip te kweken voor meertalige kinderen, met name in het onderwijs, zodat alle kinderen zich ongeacht taal of afkomst op hun gemak kunnen voelen op Nederlandse scholen en gelijke kansen kunnen krijgen en benutten. Door kinderen van migranten te ondersteunen met extra lessen en activiteiten proberen wij hun ontwikkeling te stimuleren, waardoor zij zich makkelijker kunnen bewegen in hun nieuwe omgeving.

 

Voor ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar is er iedere vrijdag de Moeder & Kind Club. ’s Morgens wordt er Pools gesproken en ’s middags wordt er Arabisch gesproken. Moeders met kinderen van 0-4 jaar kunnen elkaar daar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Kinderen in de basisschoolleeftijd, die extra ondersteuning nodig hebben in het Nederlandse onderwijs, kunnen bij Kreda op de Weekendschool Nederlands (op zaterdag, om de week)bijlessen krijgen. Bovendien worden er informatieve excursies georganiseerd naar de Bibliotheek Bollenstreek om kinderen en hun ouders te stimuleren deze te bezoeken en gebruiken. Poolse kinderen en kinderen uit gemengd Pools-Nederlandse gezinnen maken op de Poolse School Bollenstreek kennis met de taal en cultuur van hun land van herkomst.

MOEDER & KIND CLUB

De Moeder & Kind Club biedt moeders met heel jonge kinderen een kans om elkaar te ontmoeten en voor deze doelgroep belangrijke kwesties te bespreken en ervaringen uit te wisselen. Intussen kunnen de kinderen samen spelen, spelletjes doen, knutselen. Voor moeders is dit de gelegenheid bij uitstek om andere moeders in dezelfde situatie te leren kennen en met elkaar informatie uit te wisselen. Regelmatig worden er ook presentaties gegeven over kwesties die deze groep met name betreft.

De Moeder & Kind Club, Pools heet Poolse moeders met baby’s of peuters tot 4 jaar van harte welkom iedere vrijdagochtend van
10.00-12:00 uur (met uitzondering van de schoolvakanties en feestdagen).

Inschrijfformulier

Lees verder >

Op vrijdagmiddag van 12.30-14.30 uur is er sinds oktober 2018 een Moeder & Kind Club Arabisch voor Arabisch sprekende moeders met baby's of peuters tot 4 jaar oud.

Lees verder >

BIJLES NEDERLANDS

Doordat kinderen van migranten extra Nederlandse lessen krijgen kunnen zij de taalbarrière doorbreken en zich makkelijker bewegen in hun nieuwe omgeving. De omgang met eveneens anderstalige leeftijdgenoten vergroot hun zelfvertrouwen en leidt vaak tot nieuwe vriendschappen. Natuurlijk dragen deze lessen ook bij tot betere prestaties op hun Nederlandse school.

Tijdens de lessen wordt veel aandacht besteed aan de vergroting en verbetering van de woordenschat. Er wordt door de leerlingen zelfstandig en in leeftijdsgroepjes geoefend. Ook krijgen zij individuele begeleiding.

De bijles Nederlands is voor leerlingen van groep 4-8. 

Inschrijfformulier

 

POOLSE SCHOOL BOLLENSTREEK

De Poolse School Bollenstreek heeft tot doel, door middel van buitenschoolse activiteiten, kinderen van Poolse ouders kennis te laten maken met de taal, cultuur en gewoontes van het land van herkomst van hun ouders.

Tijdens de lessen doorlopen de leerlingen een geïntegreerd programma waarin de Poolse taal, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en elementen van traditie en cultuur aan bod komen. Natuurlijk  is er ook plaats voor creativiteit en voor educatief spel.

De Poolse School Bollenstreek is voor leerlingen van 4 tot 12 jaar oud. De bijeenkomsten duren 3 uur en vinden twee keer per maand plaats op zaterdag behalve tijdens de schoolvakanties en op feestdagen.

Inschrijfformulier

Data schooljaar 2019-2020 >

Lees verder >