Workshops voor middelbare scholieren

Duizenden Poolse kinderen vervolgen hun schoolcarrière in Nederland.
Hoe zorgen wij voor een optimale ontplooiing van deze kinderen?
Het aanbod van Kreda voor de jeugd omvat themaworkshops op scholen, coaching van (risico)leerlingen en begeleiding bij de (school)loopbaan.

Themaworkshops voor jongeren
De workshops zijn speciaal ontwikkeld voor scholen waarop Poolse leerlingen zitten. Doel van deze workshops is kennis te vergaren en instrumenten te ontwikkelen, die het welbevinden van migrantenleerlingen in de klas kunnen vergroten en kunnen bijdragen aan hun optimale ontplooiing.

Stichting Kreda biedt 2 soorten workshops aan:

  1. Een ander perspectief
    Workshops voor medewerkers en leerlingen van scholen met veel Poolse leerlingen. Het doel van deze workshops is ervoor te zorgen dat er meer begrip en samenwerking tussen verschillende groepen leerlingen tot stand komt.
  2. Mijn toekomstkader
    Workshops voor Poolse leerlingen gericht op het versterken van hun eigen kracht. Deze workshops zijn een goede overbrugging voor leerlingen die net op school of in Nederland zijn aangekomen.

Tevens bestaat er een mogelijkheid om de workshops naar behoefte aan te passen.

Coaching voor leerlingen
Stichting Kreda biedt ook deskundige coaching aan van individuele leerlingen of voor kleine groepjes leerlingen van Poolse afkomst voor beter functioneren op school.

N.B. Het is mogelijk om onze coaching in projecten te integreren waarvoor (gezamenlijk) fondsen kunnen worden aangevraagd. 

Begeleiding van keuzes in het onderwijs
Oudere leerlingen kunnen worden begeleid bij hun beroepskeuze en het erkennen van diploma’s of eerder verworven competenties. Ook worden er voor (jong) volwassenen informatiebijeenkomsten georganiseerd over diploma-erkenning.

Informatie: info@kreda.nl