Taalcursussen

Kennis van de taal van het land van bestemming is voor migranten van levensbelang. Zonder enige praktische kennis van de taal kunnen nieuwe bewoners niet meedoen in onze samenleving. Ze maken minder makkelijk contact, hebben minder kans om werk te vinden en kunnen hun talenten niet benutten in hun nieuwe land.

Kreda heeft voor alle migranten een passend aanbod aan taalcursussen. Voor recente migranten zijn er inburgeringscursussen inclusief het daarbij vereiste taalonderricht in de Nederlandse taal. Voor migranten, die al hier zijn gevestigd en werk hebben zijn er avondcursussen van verschillende niveaus op verschillende avonden in de week. Naast onze cursussen Nederlands bestaat tevens de mogelijkheid een cursus Engels of Pools te volgen.

Meer informatie en inschrijving: Overzicht van taalcursussen Nederlands en Pools, semester 2, schooljaar 2018-2019

Het cursusaanbod is onder voorbehoud van wijzigingen. Zie hiervoor onze Voorwaarden van Inschrijving.

Cursusjaar 2018-2019, semester 2, start 4 februari 2019.

ALGEMEEN

 • Alle cursussen vinden plaats bij Kreda, op doordeweekse dagen in de avonduren.
 • Aan het eind van elke cursus kunnen de cursisten een taalniveau bereiken dat overeenkomt met het bijbehorende CEFR niveau.
 • Voor elke cursus moet er naast de lesuren ook wekelijks een aantal uren thuis worden gestudeerd. Hoeveel uren u ongeveer thuis moet studeren ziet u hier - Indicatie studieuren.
 • Er wordt bij de inschrijving een eenmalige bijdrage geïnd voor Stichting Kreda van €10,- per persoon of €15,- per gezin.
 • Het cursusgeld moet in 1 keer worden overgemaakt naar bankrekening:
  NL29 RABO 0142 0443 93 t.n.v. Stichting Kreda. Het geld moet 7 dagen vóór het begin van de cursus op de rekening staan. Bij betaling het volgende invullen: cursuscode, naam cursist.
 • Door het cursusgeld over te maken accepteert de cursist de Voorwaarden van Inschrijving van Stichting Kreda.
 • De kosten voor het lesmateriaal voor niveau 1 (Nederlands) zijn € 15,- (boek € 10,-, kopieën € 5,-). Deze kosten moeten contant worden betaald tijdens de eerste les. 
  NB Bij de cursus vanaf niveau 2, Nederlands, Engels en Pools, zijn de kosten hoger en moeten de boeken door de cursisten zelf via de opgegeven website worden besteld.
 • Meer informatie: T: 06 57 64 20 23 of E: info@kreda.nl.

Speciale korting! Alleen voor onze huidige en oude cursisten! 
Bel ons voor details op nummer: 06 57 64 20 23, of e-mail: office@kreda.nl

NIVEAU 1
CURSUS NEDERLANDS VOOR BEGINNERS MET EEN POOLSE DOCENT

 DAG/TIJD  CODE  PRIJS  START-EINDE
MAANDAG 18.45-20.15 NL NIV1/MAANDAG  € 240,-  04-02-2019/24-06-2019
MAANDAG 20.30-22.00 NL NIV1/MAANDAG  € 240,-  04-02-2019/24-02-2019
WOENSDAG 19.00-22.00 NL NIV1/WOENSDAG  € 420,-  06-03-2019/26-06-2019


Vul het inschrijfformulier in – na het invullen ontvangt u per mail een bevestiging.
Afhankelijk van het startniveau en uw inspanningen kunt u CEFR niveau A1 of A1.1 bereiken en een certificaat behalen.

NIVEAU 2

INTENSIEVE CURSUS NEDERLANDS VOOR LICHTGEVORDERDEN MET EEN NEDERLANDSE DOCENT

DAG/TIJD CODE PRIJS START-EINDE
WOENSDAG 19.00-22.00 NL NIV2/WOENSDAG € 420,- 06-03-2019/26-06-2019


Vul het inschrijfformulier in – na het invullen ontvangt u per mail een bevestiging.
Deze cursus is bestemd voor personen die een cursus voor beginners hebben gevolgd of kennis van het Nederlands op tenminste CEFR niveau A1.1 hebben. Afhankelijk van het startniveau en uw inspanning2en kunt u CEFR niveau A2 of A2.1 bereiken en een certificaat behalen.

INTENSIEVE CURSUS NEDERLANDS VOOR HALFGEVORDERDEN
Voor inburgeraars en personen die zich willen laten naturaliseren of een Nederlandse opleiding gaan doen, biedt Kreda een intensieve taalcursus voorbereidend op het volledige staatsexamen NT2 programma I: lezen, schrijven, luisteren, spreken, kennis van de maatschappij en de arbeidsmarkt (het eerste semester deel B1- ;het tweede semester deel B1).
Deze cursus is bestemd voor personen die een cursus voor licht gevorderden hebben gevolgd of over kennis van het Nederlands op tenminste niveau A2 beschikken.
Voor een nauwkeurige bepaling van uw startniveau, biedt Kreda een gratis intake-toets. Afhankelijk van het resultaat daarvan en de inspanning van de cursist zal men niveau A2.1 of B1/B1.1 kunnen bereiken en een certificaat behalen.
Aan het eind van de cursus kunnen cursisten die dat willen, het staatexamen NT2-I zelfstandig afleggen (niveau B1).

DAG/TIJD CODE PRIJS START/EINDE
MA-DI-DO 09.00-11.30 STEX NL NIV B1- (DUO) € 1.380,-
+ € 89,-
04-02-2019/03-06-2019
DI-DO 19.00-22.00 STEX NL Avond NIV B1 (DUO) € 1.380,- 
+ € 89,-
05-02-2019/27-06-2019


CURSUS ENGELS .

DAG/TIJD CODE PRIJS START-EINDE
DONDERDAG 20.30-22.00 EN NIV1/DONDERDAG € 240,- 07-02-2019/27-06-2019
DONDERDAG 18.45-20.15 EN NIV2/DONDERDAG € 240,- 07-02-2019/27-06-2019


CURSUSSEN POOLS

DAG/TIJD  CODE  PRIJS  START-EINDE
VRIJDAG 19.00-22.00 PL NIV1/VRIJDAG € 420,- 08-02-2019/28-06-2019