Scholing voor PROFESSIONALS

Het scholingsaanbod van Kreda voor professionals van onderwijs- en welzijnsorganisaties betreft praktische themascholingen, studiedagen en conferenties over de invloed van migratie, taal en cultuur op ontwikkeling en onderwijs van migrantenkinderen in Nederland.
Om een optimaal aanbod te kunnen bieden doet Kreda eigen onderzoek naar behoeftes, trends en ontwikkelingen ten aanzien van migratie en onderwijs aan migrantenkinderen.

Themaworkshops m.b.t. Poolse leerlingen voor het personeel van Nederlandse scholen en andere organisaties

De workshops zijn speciaal ontwikkeld voor scholen die veel Poolse leerlingen hebben. Het doel van de workshops is kennis en instrumenten die het welbevinden van migrantenleerlingen in de klas kunnen vergroten en bijdragen aan hun optimale ontplooiing.

Kreda’s aanbod van workshops:

  1. Poolse kinderen op school en ouderbetrokkenheid
  2. Speciale behoeftes en adaptatieproces
  3. Managen van verwachtingen tussen thuis en school
  4. Schoolbaan in de tijden van de Europese pendelmigratie
  5. Een multiculturele klas
  6. Gebruik van de moedertaal
  7. Effectieve communicatie

Scholingen voor professionals m.b.t. opvoeding en onderwijs van Poolse kinderen in Nederland

Trainingen voor het onderwijzend personeel gericht op interculturele communicatie en het bereiken en betrekken van de Poolse doelgroep.

Workshops, 1-daagse trainingen en cursussen: Omgaan met culturele verschillen.

Conferenties Het Begrip Tweetaligheid en studiedagen over onder meer (passend) onderwijs aan migrantenkinderen, ouderbetrokkenheid, culturele overeenkomsten en verschillen, opvoeding en de rechten van het kind.