Voorlichting & advies

Stichting Kreda biedt voorlichting, advies, bemiddeling en ondersteuning bij communicatie over opvoeding en onderwijs voor Poolse ouders en Nederlandse docenten en professionals van o.a. CJG, GGZ, GGD, Jeugdzorg, enz.
Ook werkt Kreda aan verschillende projecten voor migrantenouders en Nederlandse opvoeders en pedagogen, zodat men meer kennis over elkaar verkrijgt, zodat wederzijds begrip, betere communicatie en grotere betrokkenheid kunnen worden gerealiseerd.

 

Voorlichting, advies, bemiddeling en ondersteuning bij communicatie tussen thuis en school-en/of jeugdhulpverlening
Stichting Kreda biedt voorlichting, advies, bemiddeling en ondersteuning bij communicatie m.b.t. opvoeding en onderwijs voor Poolse ouders en Nederlandse docenten en professionals van o.a. CJG, GGZ, GGD, Jeugdzorg, enz. Kreda is tevens betrokken bij verschillende projecten gericht op migrantenouders en Nederlandse professionals met als doel het verkrijgen van kennis over elkaar, het bevorderen van onderling begrip, communicatie en betrokkenheid en het managen van de wederzijdse verwachtingen. 

Informatie en advies

Mentor
Het Mentorprogramma van Stichting Kreda helpt kinderen, hun ouders en hun leerkrachten bij elkaar te brengen, ondersteunt hen bij het overbruggen van de verschillen tussen onderwijssystemen, helpt hen zowel bij cruciale momenten in de schoolcarrière als bij moeilijke situaties op school en bij de keuze voor vervolgonderwijs. Ook ontwikkelt Kreda projecten zoals het project Mooi Begin in samenwerking met de GGD ten behoeve van Poolse (aanstaande) moeders. Binnen het Mentor Programma werken we jarenlang samen met de Poolse Ambassade in Den Haag.

“Fair’-education – rechtvaardig onderwijs?  
In de serie "Fair-education" die Stichting Kreda in 2020 heeft geïnitieerd analyseren wij de stand van het Nederlands onderwijs met het oog op de veranderingen in de maatschappij, waaronder de massamigratie en de COVID-19-crisis. In 12 thematisch opgestelde presentaties behandelen we het concept van rechtvaardigheid in het onderwijs; of alle leerlingen gelijke toegang hebben tot onderwijs, of er respect is voor diversiteit op Nederlandse scholen en of er gelegenheid is om voor jezelf te spreken. We laten zien hoe het onderwijssysteem in Nederland werkt, waar het de afgelopen jaren mee worstelt, hoe het omgaat met de COVID-19 crisis en met passend onderwijs en andere zaken die Pools sprekende leerlingen, studenten, ouders, docenten en mentoren in Nederland kunnen interesseren.
In 2020 bracht Stichting Kreda 12 video's van 15-20 minuten uit over de volgende onderwerpen: 

 1. De staat van het Nederlandse onderwijs. Trends en statistieken.

 2. De impact van 'Corona' op het vergroten van verschillen tussen studenten.

 3. De toekomst van het onderwijs. Onderwijs voor het land en de wereld.

 4. Nederlandse speciale scholen. De on(terechte) diagnose.

 5. Invloed van de omgeving op succes in het Nederlandse onderwijs.

 6. Het falen van passend onderwijs.

 7. Differentiatie, beoordelingssysteem en leerling prognose.

 8. Verwachtingen van de ouders m.b.t. de schoolkeuze en het erbij betrekken van het kind.

 9. Hoe kan een ouder de ontwikkeling en het leren van een kind ondersteunen?

 10. Leren op een Nederlandse basisschool. De eindtoetsen.

 11. Nederlandse middelbare scholen. Niveaus, profielen en eindexamens.

 12. Nederlandse universiteiten. Vergelijking van kwalificaties.

De links bevinden zich op de Poolse versie van deze website ->

 

Informatiemateriaal

Stichting Kreda publiceert en verzamelt documenten over onderwijs en opvoeding en verwijst naar Nederlandse hulporganisaties en naar de informatie in het Nederlands en het Engels over de onderwijssystemen in Nederland en in de Europese Unie.

-> folder Mentor - over het onderwijs in Nederland en Polen (versie Pools en Nederlands, 2021)

-> onderwijsgids voor Poolse inwoners van Nederland (versie Pools, 2019)

-> brochure over educatie in Nederland (versie Pools, 2019)

-> flyer - Uw kind en u in Nederland (versie Pools, 2019)

-> boekje - 5 Jaar Conferentie Het Begrip Tweetaligheid (versie Nederlands, 2018)

-> 'Schoolgids' (versie Pools 2022)

Informatiebijeenkomsten voor de ouders
Ouders kunnen deelnemen aan verschillende informatie-bijeenkomsten, bijvoorbeeld over onderwijs in Nederland en in Polen, over trends en ontwikkelingen in het onderwijs, over leertechnieken, enz.

Voorlichting op school
Voor ouders en docenten worden op scholen voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over onderwijs in Nederland om onderlinge verwachtingen beter te managen. Ook worden er trainingen interculturele communicatie gegeven, die de leerkrachten samen met ouders kunnen volgen.